Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Pracownia Technik Ł...
Pracownia Technik Łączonych
Wydział: Grafiki i Malarstwa
Prowadzący: Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.
Asystent: mgr Paweł Kwiatkowski
Instruktor: mgr Ewa Mielczarek
Typ studiów:
  • jednolite studia magisterskie
Pracownia czynna:
  • środa (9.30-12.30)
  • czwartek (9.30-12.30 i 15.00-18.00)
Nr sali:
  • 144

Charakterystyka:

Nowoczesna, otwarta na śmiałe propozycje, odważne koncepcje, niekonwencjonalne pomysły, domagająca się oryginalności wypowiedzi, eksperymentów warsztatowych i poszukiwań nieskrępowanych rygorami i konwencjami technik drukarskich, jednocześnie dynamizująca twórczą energię do eksploatowania w działaniach z rozmachem, nieograniczanych skalą środków wyrazu czy formatem - to graficzna przestrzeń naszych czasów. I taka właśnie grafika oczekiwana jest w Pracowni Technik Łączonych.Program dydaktyczny Pracowni ma na celu rozwijanie i pielęgnowanie obszaru suwerennej swobody twórczej, niezależnej od nachalnych wpływów stereotypów i schematów ikonograficzno - stylistycznych, a także sztywnej dyscypliny technicznej. Daje możliwośc nieograniczonych, ale ideowo uzasadnionych poszukiwań sposobów wypowiedzi graficznej w dowolnej technice druku, w metodzie łączenia technik graficznych z wykorzystaniem także działań rysunkowych i malarskich.


Julita Blady-Cłapa Julita Blady-Cłapa Joanna Proszak
Joanna Proszak Magdalena Papiernik Magdalena Papiernik
Paweł Kwiatkowski Paweł Kwiatkowski Wojciech Siudeja
Wojciech Siudeja Zofia Mackiewicz Zofia Mackiewicz