Gala Dyplomowa

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 108.08 KB

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy dr hab. Alicji Habisiak – Matczak „Perspektywy helikoidalne”, który odbędzie się 1 lutego 2019 o godzinie 18.00 w Galerii Centrum Łowicka w Warszawie (ul. Łowicka 21). Wystawa będzie czynna do 26 lutego 2019 r.

***

„Perspektywy helikoidalne” to wspólny tytuł cyklu panoramicznych grafik zrealizowanych w tradycyjnych i eksperymentalnych technikach wklęsłodrukowych. Słowo „helikoidalny” oznacza spiralny, skręcony kształt lub przedmiot, którego istotny element ma spiralny kształt lub odnosi się do spirali. W moich horyzontalnych pracach, chciałabym ukazać świat oglądany w wirującym ruchu, w trakcie obrotu, gdy elementy rzeczywistości przesuwają się przed oczami i łączą się ze sobą nieraz w zaskakującą i odrealnioną całość. Rozpoznawalne fragmenty architektury - kręte schody i balustrady, zestawione są z bezmiarem pejzażu. Poszczególne strefy ujęte są z różnych perspektyw – raz jest to perspektywa żabia, raz ptasia, centralna lub skośna - co tworzy skomplikowaną, zrekonstruowaną przestrzeń. Szkice rysunkowe, notowane z natury, a później przekształcane w ciszy pracowni, stanowią zawsze punkt wyjścia do powstania moich grafik. Rysunek jako pierwszy, bezpośredni zapis wrażeń i emocji jest dla mnie najbliższym sposobem opisywania świata. Na podstawie rysunków tworzę własne fantazje architektoniczne, swoiste graficzne kaprysy.

Na wystawie w Galerii Centrum Łowicka w Warszawie prezentowane są nie tylko grafiki z cyklu „Perspektywy helikoidalne”, ale także inne prace powstałe w latach 2016-2018, w tym kolekcja rysunków węglem i tuszem na papierze. Obok prac w formatach 100x70 cm i 30x120 cm, znajdą się też miniatury 7x10 cm. Źródłem inspiracji są pejzaże włoskich miast - Rzymu, Urbino, Perugii, reminiscencje z podróży do Luksemburga, migawki z Huty Vitkovice w Ostrawie, ale także industrialna architektura Łodzi, Tuszyna czy Warszawy. Wystawa ma charakter premierowy – większość prac jest po raz pierwszy prezentowana w Polsce.


***

Alicja Habisiak-Matczak

urodziła się w 1978 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2002 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka.
W 2003 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rządu Włoskiego i odbyła półroczny staż graficzny w Akademii Sztuk Pięknych w Urbino oraz w Międzynarodowym Centrum Grafiki KAUS w Urbino. Od 2002 roku wykłada na macierzystej uczelni, najpierw jako asystentka w Pracowni Podstaw Kompozycji prowadzonej przez dr hab. Danutę Wieczorek na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, a w latach 2011 - 2016 jako adiunkt w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Od listopada 2016 roku jest kierownikiem tej pracowni, od 2017 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W latach 2004-2006 doskonaliła swoje umiejętności dydaktyczne i warsztatowe jako asystentka na Letnich Międzynarodowych Kursach Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino. Od 2013 roku wraz z Giuliano Santinim jest inicjatorką i koordynatorką Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA w ASP w Łodzi, których sześć edycji cieszyło się dużym powodzeniem wśród artystów z całego świata.
W 2009 roku obroniła swoją pracę doktorską: Perspektywy – cykl grafik i rysunków na temat przestrzeni miejskiej i uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa macierzystej uczelni uzyskała stopień doktora sztuk pięknych. We wrześniu 2015 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2013 roku zrealizowała badania w ramach dotacji MNiSW pod nazwą: Badanie głębokiego trawienia blach cynkowych i miedzianych metodą akwatinty solnej. W 2016 roku zrealizowała badania nad zastosowaniem blach żelaznych w druku wklęsłym, obecnie prowadzi badania nad nietoksycznymi metodami wklęsłodrukowymi.
Jest autorką 18 wystaw indywidualnych w Łodzi, Warszawie, Urbino, Rzymie, Fano, Vercelli i Wageningen. Uczestniczyła w ponad 160 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki warsztatowej i rysunku w takich miastach, jak: Acqui-Terme, Bangkok, Cluj, Douro, Kair, Katowice, Kochi, Kyoto, Łódź, Nowy Jork, Olsztyn, Rzym, Sarcelles, Tokio, Trois-Rivieres czy Varna. Zdobyła 14 nagród i wyróżnień na konkursach w Polsce, Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech i w Kanadzie.
Brała udział w międzynarodowych konferencjach grafiki, takich jak: „Rape of Europe” w Lizbonie (2013) i „Rhinos Are Coming” w Porto Allegre (2014), „Pure Print” w Porto (2015), „Carmo, Chiado and The Respublica Litteraria” w Paryżu i Lizbonie (2017) oraz Impact’10 w Santander (2018).
W 2007 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” dla wyróżniających się polskich artystów młodego pokolenia, w 2013 roku została stypendystką Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Od 2010 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików – AMIGRAV z siedzibą w Montrealu. Jest także członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Jest organizatorką międzynarodowych sympozjów graficznych w Urbino oraz kuratorką ponad 60 wystaw grafiki artystycznej.

www.alihabis.com

do góry
Poprzednia wersja strony ASP