Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
wstręt / wstyd

miniStudencka Galeria Wydziału Sztuk Wizualnych „Wolna Przestrzeń” zaprasza na wernisaż wystawy „wstręt / wstyd”, który odbędzie się 28 maja 2012 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 (budynek WSW, ul. Franciszkańska 76/78, Łódź). Jej uczestnikami są Linda Cieniawska, Marlena Jaworska, Anna Jochymek, Sebastian Mintus i Kamila Turkowska.

Wystawa będzie czynna do 14 czerwca. Kuratorem ekspozycji jest Sebastian Rozpara.

***

Wstręt to silna emocja, wyrażająca niechęć, odrazę do czegoś, kogoś, jakiejś sytuacji. Czynnik wywołujący wstręt może mieć charakter materialny (np. szczur, ścieki, kał, padlina) lub abstrakcyjny (brzydzę się kradzieżą).

„Wstręt jest emocją niezwykle cielesną dlatego, iż wywołuje bardzo wyraźną ekspresję fizyczną, grymas obrzydzenia, czy silne reakcje somatyczne: mdłości i wymioty. Z drugiej jednak strony, odnosi się do ciała, powodowany jest głównie przez bodźce atakujące zmysły, łączy się z opartą na smaku, zapachu, wzroku czy dotyku orientacją w świecie. Co więcej, jest on reakcją na obiekty, substancje czy zjawiska, które noszą wyraźne znamiona cielesności. (...) Wstręt wiąże się zatem z silnym lękiem wywołanym przez kontakt z nieczystym czy obrzydliwym, strachem przed dotknięciem, spojrzeniem, podobieństwem i niejako swojskością odnalezioną w tym, co budzi w nas odrażenie.” (Dziuban A., Wstręt i jego rola w określaniu granic cielesności, www.filozoficznie.pl, 2007)

Wstyd to zespół reakcji organizmu, połączony z możliwym do przewidzenia działaniem (ukrycie się), przykrymi myślami. Według Patricii i Ronalda Potterów–Efronów „wstyd to bolesne przeświadczenie o własnej zasadniczej ułomności jako istoty ludzkiej”. Według personalistów wstyd chroni ludzką godność, a wstydliwość łączy się z doświadczeniem i przekonaniem o własnej wartości. Wstyd możemy podzielić na wstyd zdrowy i toksyczny. Toksyczny wstyd, wstyd, który zniewala, subiektywnie odczuwany jest jako wszechogarniające poczucie własnej niedoskonałości, ułomności. Toksyczny wstyd powoduje rozczepienie 'ja'. Rodzi poczucie izolacji i całkowitego osamotnienia.

Czym tak naprawdę jest wstyd i wstręt? Czy pomiędzy tymi dwoma stanami zachodzi swego rodzaju więź? Czy to co budzi w nas wstyd może być jednocześnie wstrętne?


wstręt / wstyd - baner wstręt / wstyd - facebook