O Akademii (2)

0

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

do góry