Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna D Marek Domański

Galeria wykładowców

domanski marek02

Wydział Sztuk Wizualnych
Marek Domański

       Fotograf. Studiował w PWSSP w Łodzi w latach 1990-95. Na jego dyplom złożyły się litografie wykonane w pracowni prof. Jerzego Grabowskiego oraz fotografie z pracowni prof. Ireneusza Pierzgalskiego. Doktorat obronił na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu. Habilitacja na Wydziale Operatorskim PWSTiT w Łodzi. W latach 1995-2008 był asystentem prof. Grzegorza Przyborka. Obecnie prowadzi Pracownię Obrazowania Fotograficznego w Katedrze Fotografii i Multimediów na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Opiekun Koła Naukowego Fotografów.
       Obok pracy dydaktycznej zajmuje się różnorodną i wielowątkową twórczością w dziedzinie fotografii inscenizowanej, otworkowej i dokumentalnej. Stosuje rozmaite techniki i sposoby prezentacji. Organizator projektów dokumentalnych i kurator wielu wystaw zbiorowych.
       Jest autorem podręcznika dla studentów szkół wyższych pt. Podstawy fotografii, esejów i publikacji fotograficznych, oraz współredagowanej z prof. Tomaszem Ferencem książki poświęconej opresywnym funkcjom architektury zatytułowanej Architektura przymusu.


http://domanski.asp.lodz.pl


Marek Domański Psychopompos142 Marek Domański Psychopompos147 Marek Domański Psychopompos126
Marek Domański Psychopompos131 Marek Domański Psychopompos132 Marek Domański Psychopompos141
Marek Domański Psychopompos124 Marek Domański Psychopompos125 Marek Domański Psychopompos121
Marek Doamański Palestyna1 Marek Domański Palestyna3 Marek Domański Palestyna6
Marek Domański EC2a1 Marek Domański EC2a2 Marek Domański EC2a3
Marek Domański Daleie powietrza Marek Domański Dalekie powietrza Marek Domański Dalekie powietrza
Marek Domański DomSwiatla103 Marek Domański DomSwiatla011 Marek Domański ObiektPatrzacyOP2