Instytut Projektowania Graficznego i Informacji Wizualnej

Celem Instytutu jest działalność dydaktyczna oraz naukowo-badawcza w zakresie projektowania graficznego oraz informacji wizualnej. 

Do najważniejszych celów dydaktycznych należy specjalistyczne wykształcenie studenta mogącego po ukończeniu studiów podjąć z powodzeniem pracę grafika projektanta. Każdy student Instytutu otrzyma dogłębną wiedzę, kompetencje oraz umiejętności wystarczające, by samodzielnie realizować prace projektowe wykorzystując w tym celu zarówno własną intuicję i kreatywność, jak również świadomość wynikającą z wiedzy popartej umiejętnościami technicznymi.

Zakres działania Instytutu obejmuje wszystkie obszary współczesnego projektowania graficznego poprzez komplementarne programy nauczania wszystkich znajdujących się w nim pracowni. Należy do nich projektowanie identyfikacji wizualnej, projektowanie brandu, grafiki outdoorowej, opakowań, grafika wydawnicza, projektowanie typografii, kaligrafia, a także nowe media: projektowanie aplikacji, gier, witryn, VR i UX. Instytut posiada również pracownię fotografii reklamowej. Proces dydaktyczny polega na samodzielnej realizacji przez studentów ćwiczeń, jak również na korektach indywidualnych, ćwiczeniach, warsztatach, wykładach i praktykach zawodowych. Duży nacisk kładziony jest na bezpośredni kontakt z wykładowcą i indywidualne dostosowanie ćwiczeń do poziomu oraz możliwościach każdego studenta. 

Ważnym aspektem w procesie dydaktycznym jest zachowanie równowagi pomiędzy współczesną technologią cyfrową a klasycznymi, manualnymi technikami. Ich świadome wykorzystanie w procesie dydaktycznym oraz twórczym połączone jest z wiedzą teoretyczną z zakresu historii designu.

Instytut posiada sale ćwiczeniowe wyposażone w komputery Apple, oprogramowanie Adobe, multimedialne sale projekcyjne oraz nowoczesne studio fotograficzne. 

Instytut powstał na bazie dydaktycznej Katedry Projektowania Graficznego powstałej w 1971 r. w ramach Wydziału Grafiki i Malarstwa. Jej współzałożycielami oraz wieloletnimi dydaktykami byli wybitni profesorowie, min.: Stefan Krygier, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Jerzy Treliński i inni.

Dzięki doświadczeniu, tradycji oraz wypracowanym modelom dydaktycznym, a także nieustannie modernizowanemu zapleczu technicznemu, stworzona przez nasz Instytut oferta edukacyjna należy do ścisłego grona najlepszych w Polsce. Świetne efekty uzyskiwane w życiu zawodowym przez naszych absolwentów dowodzą, że wszystkie prowadzone przez nas tryby uczenia spełniają potrzeby współczesnego rynku.

dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. Uczelni


INSTYTUT PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I INFORMACJI WIZUALNEJ

Pracownia Projektowania Plakatu

Pracownia Projektowania Grafiki Multimedialnej

Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu

Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej

Pracownia Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii

Pracownia Grafiki Ilustracyjnej


W ramach Instytutu Grafiki Artystycznej i Instytutu Projektowania Graficznego i Informacji Wizualnej:

ZAKŁAD PROPEDEUTYKI GRAFIKI

Pracownia Podstaw Grafiki Warsztatowej

Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych

Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego

do góry
Poprzednia wersja strony ASP