O nas

0

studia stacjonarne jednolite magisterskie

Grafika artystyczna to dziedzina sztuki, w której dzieła powstają w efekcie procesu druku. Grafika ma bardzo bogatą tradycję w kulturze europejskiej, jej historia związana ściśle z rozwojem drukarstwa i sięga początków XV wieku. Jest to w pełni autonomiczna dyscyplina artystyczna o szerokich możliwościach, korzystająca jednocześnie z klasycznych technik, jak i nowoczesnych technologii.

Instytut Grafiki Artystycznej w ASP w Łodzi został powołany w 2019 roku i kontynuuje działania Katedry Grafiki Artystycznej (powstałej w 1971 roku, wówczas pod nazwą Katedra Grafiki Warsztatowej, z inicjatywy profesorów Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego i Leszka Rózgi). W początkowym okresie istniały trzy pracownie: drzeworytu, technik metalowych i litografii, w kolejnych latach powstały pracownie: sitodruku, podstaw grafiki warsztatowej, technik cyfrowych i technik łączonych.

Studenci podejmujący naukę na kierunku grafika w Instytucie Grafiki Artystycznej mają na pierwszym roku obowiązkowe zajęcia w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej, której przedmiotem jest propedeutyka technik graficznych. Celem kształcenia w tej Pracowni jest poznanie specyfiki zagadnień artystycznych i zdobycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się warsztatem graficznym. W kolejnych latach studenci dokonują wyboru dwóch pracowni specjalistycznych w taki sposób aby w ciągu całych studiów uzyskać zaliczenie minimum czterech semestrów w pracowni dyplomującej.

Studenci mogą wybierać spośród następujących pracowni:

  • Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej, w której treścią studiów jest szeroko rozumiana problematyka związana z aspektami artystycznymi i technicznymi druku wypukłego oraz powiązanie jej z problematyką utworu czasoprzestrzennego jakim jest książka artystyczna.
  • Pracownia Technik Wklęsłodrukowych, która daje możliwość poznania i rozwijania tradycyjnych technik druku wklęsłego, jak: sucha igła, miedzioryt, mezzotinta, kolagrafia oraz technik trawionych, jak: akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks, a także rzadko stosowanych technik typu: akwatinta solna, lawowana, piaskowa czy technika craclee.
  • Pracownia Technik Litograficznych, w której zakres studiów obejmuje szerokie spektrum technik litograficznych takich, jak: rysunek piórem, pędzlem, prósz, rysunek kredką litograficzną, ossa-sepia, lawowanie, kamienioryt oraz inne rodzaje druku płaskiego.
  • Pracownia Sitodruku, której celem jest umiejętne połączenie problematyki artystycznej z nauczaniem metod warsztatowych umożliwiających świadome korzystanie z pełnego zakresu rozwiązań technologicznych od bezpośredniego wykonywania szablonów, przez użycie emulsji światłoczułej, aż do stosowania reprodukcji fotograficznej.
  • Pracownia Technik Cyfrowych, której założeniem jest przygotowanie studenta do przyszłej samodzielnej pracy twórczej z zastosowaniem komputera jako współczesnego narzędzia graficznego oraz oprogramowania i urządzeń peryferyjnych takich jak: skaner, aparat cyfrowy, tablet, ploter, itp.
  • Pracownia Technik Łączonych, której celem jest samodzielne formułowanie i realizowanie własnych koncepcji artystycznych na drodze poszukiwania oryginalnych rozwiązań ideowych i stylistycznych z wykorzystaniem pełnej gamy możliwości kreacyjno-warsztatowych procesów drukarskich.
do góry