Instytut Grafiki Artystycznej

0

Grafika artystyczna to dziedzina sztuki w której dzieła powstają w efekcie procesu druku. Ma bardzo bogatą tradycję w kulturze europejskiej, jej historia związana ściśle z rozwojem drukarstwa sięga początków XV w. Obecnie to w pełni autonomiczna dyscyplina artystyczna o szerokich możliwościach, korzystająca jednocześnie z klasycznych technik jak i nowoczesnych technologii.

Instytut Grafiki Artystycznej powołany został w 2019 r. i jest kontynuacją Katedry Grafiki Artystycznej, która powstała w 1971 r. (wtedy pod nazwą Katedra Grafiki Warsztatowej) z inicjatywy profesorów Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego i Leszka Rózgi. Swoją działalność rozpoczynała od trzech pracowni: drzeworytu, technik metalowych i litografii, w kolejnych latach powiększana była o pracownie: sitodruku, podstaw grafiki warsztatowej, technik cyfrowych i technik łączonych.

Studenci podejmujący naukę w Instytucie Grafiki Artystycznej mają na I roku obowiązkowe zajęcia w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej, której przedmiotem jest propedeutyka technik graficznych. Celem kształcenia w tej pracowni jest poznanie specyfiki zagadnień artystycznych i zdobycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się warsztatem graficznym.

W kolejnych latach studenci dokonują wyboru dwóch pracowni specjalistycznych w taki sposób aby w ciągu całych studiów uzyskać zaliczenie minimum dwóch semestrów we wszystkich pracowniach, a w dyplomowej minimum czterech.

Do wyboru mają:

Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej

W której treścią studiów jest szeroko rozumiana problematyka związana z aspektami artystycznymi i technicznymi druku wypukłego oraz powiązanie jej z problematyką utworu czasoprzestrzennego jakim jest książka artystyczna.

Pracownia Technik Wklęsłodrukowych

Daje możliwość poznania i rozwijania tradycyjnych technik druku wklęsłego jak: sucha igła, miedzioryt, mezzotinta, kolagrafia oraz technik trawionych jak akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks, a także rzadko stosowanych technik typu: akwatinta solna, lawowana, piaskowa czy technika craclee.

Pracownia Technik Litograficznych

Zakres studiów obejmuje szeroki zaktes technik litograficznych takich, jak: rysunek piórem, pędzlem, prósz, rysunek kredką litograficzną, ossa-sepia, lawowanie, kamienioryt oraz inne rodzaje druku płaskiego.

Pracownia Sitodruku

Jej celem jest umiejętne połączenie problematyki artystycznej z nauczaniem metod warsztatowych umożliwiających świadome korzystanie z pełnego zakresu rozwiązań technologicznych od bezpośredniego wykonywania szablonów, przez użycie emulsji światłoczułej, aż do stosowania reprodukcji fotograficznej.

Pracownia Technik Cyfrowych

Założeniem tej pracowni jest przygotowanie studenta do przyszłej samodzielnej pracy twórczej z zastosowaniem komputera jako współczesnego narzędzia graficznego oraz oprogramowania i urządzeń peryferyjnych takich jak: skaner, aparat cyfrowy, tablet, ploter, itp.

Pracownia Technik Łączonych

Której celem jest zdobywanie doświadczenia w dochodzeniu do zindywidualizowanej intelektualnie i stylistycznie kreacji poprzez: samodzielne formułowanie założeń tematycznych, wybór techniki i metody postępowania w procesie realizacji

W Instytucie Grafiki Artystycznej znajduje się także Katedra Kompozycji. W Katedrze prowadzone jest nauczanie podstawowe w dziedzinie kompozycji i mediów cyfrowych oraz specjalizacyjne w zakresie sztuki zaawansowanych technologii oraz utworów tworzonych przez łączenie klasycznych i nowych technik realizacyjnych. Pracownie katedry zajmują się szeroką gamą środków wyrazu artystycznego od rysunku, malarstwa, fotografii, komponowania przestrzeni i utworów czasoprzestrzennych, do wypowiedzi artystycznej o charakterze multimedialnym.

W skład Katedry Kompozycji wchodzą cztery Pracownie Podstaw Kompozycji, Pracownia Kompozycji Intermedialnej oraz Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych natomiast w zakresie specjalizacji multimedia - Pracownia Obrazu Cyfrowego i Pracownia Obrazu w Przestrzeni. Zaplecze techniczne katedry stanowią odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, laboratorium cyfrowe oraz warsztat techniczny.

Pracownie Podstaw Kompozycji kształcą umiejętności celowego działania w dziedzinie sztuk plastycznych i wizualnych. Autorskie programy poszczególnych pracowni są dostosowane do kierunków studiów, na których są realizowane. Tematy zadań obejmują problematykę związaną z komponowaniem utworów na płaszczyźnie, w przestrzeni i w czasie.

W Pracowni Podstaw Mediów Cyfrowych studenci uzyskują, systematyzują oraz stosują 
w praktyce wiedzę z zakresu wybranych problemów technicznych i artystycznych współczesnych mediów cyfrowych. Studiowanie w pracowni ułatwia właściwy wybór pracowni specjalizacyjnych w Katedrze Kompozycji, w Instytucie Grafiki Artystycznej a także w innych pracowniach Wydziału Sztuk Pięknych.

Pracownia Obrazu w Przestrzeni kształci studentów w zakresie klasycznych oraz cyfrowych technologii tworzenia i powielania obrazu. W pracowni poprzez odpowiednio dobraną tematykę zadań oraz wspieranie eksperymentów warsztatowych stawia się na rozwijanie nowych możliwości twórczych i na uzyskiwanie różnorodnych stylistyk prac. Studenci mogą realizować swoje projekty w dowolnej przestrzeni np. w obrębie pracowni, uczelni ale także na obszarze miasta czy kraju.

W Pracowni Obrazu Cyfrowego studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat sztuki mediów elektronicznych. Uczą się podstaw programowania i poznają etapy procesu tworzenia dzieła generatywnego w środowisku programistycznym Processing. Realizują różnego typu utwory wizualne oraz użytkowe projekty graficzne, w których brane są pod uwagę istotne cechy obrazu cyfrowego: multimedialność, czasoprzestrzenność i interaktywność.

do góry