O bibliotece

0

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pełni funkcję ogólnie dostępnej biblioteki naukowej. Realizuje zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Gromadzi zbiory zgodnie z profilem naukowym uczelni i jej programem dydaktycznym . Zakres tematyczny zbiorów: sztuka (filozofia, teoria, percepcja, kompozycja plastyczna, techniki, historia, zbiory, tematyka, sztuka współczesna), malarstwo, rysunek, anatomia plastyczna, grafika warsztatowa (historia, techniki metalowe, litografia, drzeworyt), rzeźba, architektura, ubiór (historia, moda, projektowanie, konstrukcja), biżuteria, tkanina (historia, techniki, gobeliny, dywany, tkanina unikatowa, tkanina dekoracyjna, druk na tkaninie), projektowanie graficzne (typografia, liternictwo, grafika książkowa, grafika reklamowa, plakat, opakowania, znaki graficzne, papiery firmowe), fotografia (historia i technika, fotografia artystyczna), wzornictwo przemysłowe i projektowanie produktu przemysłowego, edukacja wizualna i pedagogika artystyczna, sztuka użytkowa, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne, złotnictwo, metaloplastyka, kowalstwo artystyczne, wystawiennictwo, film, teatr, scenografia, muzyka, kultura (teoria i historia), filozofia i psychologia, nauki społeczne, nauki matematyczne, przyrodnicze, nauki stosowane (w tym: technologia włókiennictwa, poligrafia i drukarstwo), językoznawstwo i literatura, geografia, historia.

Biblioteka gromadzi kolekcję czasopism polskich i obcojęzycznych o tematyce artystycznej, fotograficznej i projektowej z zakresu ubioru, biżuterii, tkaniny, grafiki i form przemysłowych . Zbiór katalogów wystaw obejmuje katalogi indywidualnych i zbiorowych wystaw polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości pedagogów uczelni.

Od roku 1997 wprowadzono komputerowy system biblioteczny Horizon umożliwiający automatyzację prac bibliotecznych. Powstała elektroniczna baza katalogowa zbiorów.

Warsztat informacyjno – bibliograficzny biblioteki to:

  • katalog komputerowy (webpac.biblioteki.lodz.pl), 
  • katalog topograficzny (kartkowy aktualizowany), 
  • Bibliografia Akademii Sztuk Pięknych – elektroniczna baza danych bibliograficznych w systemie Expertus – (expertus.asp.lodz.pl)

Biblioteka współpracuje z Centrum NUKAT czynnie uczestnicząc w tworzeniu katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych i akademickich. (www.nukat.edu.pl)

W 2009 roku dokonano digitalizacji zamkniętych w roku 1997 następujących katalogów kartkowych : katalogu przedmiotowego książek oraz katalogu przedmiotowego katalogów wystaw. Digitalizację wykonał Zakład Akademickiej Sieci Bibliotecznej Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej, w ramach działalności Konsorcjum Bibliotek Łódzkich , którego członkiem jest Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych.

do góry