Jakość kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (obszarowe efekty kształcenia)

Rozporządzenie


Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego,
oprac. Ewa Chmielecka, Warszawa 2010

Ramy kwalifikacji


Andrzej Kraśniewski | Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011

Jak przygotować programy kształcenia...


Formy zajęć dydaktycznych
oprac. mgr Maciej H. Zdanowicz

Formy zajęć dydaktycznych


SYLABUSY

Przewodnik do karty przedmiotowej
Wzór do karty przedmiotowej – jednolite studia magisterskie
Wzór do karty przedmiotowej – studia I stopnia | 6 semestrów
Wzór do karty przedmiotowej – studia I stopnia | 7 semestrów
Wzór do karty przedmiotowej – studia II stopnia | 4 semestry
Wzór do karty przedmiotowej – studia II stopnia | 3 semestry

do góry