Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna
Ogólne
DOKUMENT PLIK

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa wprowadzająca ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2018 roku

Pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2017 roku

Pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2016 roku

Pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2015 roku

Pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2014 roku

Pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2013 roku

Pobierz (.pdf)