Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna
Dla dyplomantów

Uwaga dyplomanci !!!

Egzemplarz pracy dyplomowej do akt
musi być wydrukowany dwustronnie w formacie A4,
w sztywnej lub papierowej oprawie
bez zewnętrznych elementów plastikowych oraz metalowych.

Wzory dokumentów dotyczących tematów dyplomowych
DOKUMENT PLIK
Standardy pracy teoretycznej licencjackiej i magisterskiej w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Pobierz (.pdf)
Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu pracy dyplomowej
(dla wszystkich wydziałów)
Oświadczenie - oryginalny egzemplarz pracy dyplomowej Pobierz (.pdf)
Oświadczenie - prawa autorskie do pracy dyplomowej Pobierz (.pdf)
Oświadczenie - dyplomanta dotyczące przekazania oryginalnych egzemplarzy prac powstałych w toku studiów Pobierz (.pdf)

Formularz - badanie losów zawodowych absolwentów

Podstwa prawna:

Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: wprowadzenia formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)

Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej, oświadczenie o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej, oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym


Podstawa prawna:

Zarządzenie Rektora nr 26/2016 z 17.05.2016 r.

Pobierz (.pdf)

 

 

Pobierz (.pdf)

Opłaty za wydanie dyplomu (60 zł) należy dokonać z wyprzedzeniem, tak aby w dniu składania pracy dyplomowej znajdowała się ona na koncie ASP. W przeciwnym wypadku należy przedstawić dowód wpłaty.

Karta obiegowa absolwenta 
(należy złożyć po obronie pracy dyplomowej w pokoju 308)

Pobierz (.pdf)

Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 
Nieprzekraczalny termin złożenia to 30 dni od daty obrony pracy dyplomowej (w pokoju 308).

Pobierz (.pdf)
Wydział Tkaniny i Ubioru
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Pobierz (.doc)

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania

Pobierz (.pdf)

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz (.pdf)

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz (.pdf)

Nadruk na płytę CD

Studia stacjonarne I st.

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia stacjonarne II st.

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia
niestacjonarne I stopnia

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia
niestacjonarne II stopnia

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Wzór pracy magisterskiej
Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)
Wzór pracy magisterskiej – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 a także osoby wznawiające studia
Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)
Wzór pracy licencjackiej Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)

Wzór pracy licencjackiej – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 a także osoby wznawiające studia


Katedra Ubioru


Katedra Biżuterii


Katedra Tkaniny


Katedra Druku na Tkaninie

 

 

 

Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)


Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)


Pobierz (.pdf)
Pobierz (.docx)


Pobierz (.pdf)
Pobierz (.docx)

Przypisy i bibliografia [01.10.2015] Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)
Wydział Grafiki i Malarstwa
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Pobierz (.pdf)

oświadczenie o zapoznaniu się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania

Pobierz (.pdf)

Tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia stacjonarne

Pobierz (.pdf)

Tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia niestacjonarne I stopnia

Pobierz (.pdf)

Tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia niestacjonarne II stopnia
Pobierz (.pdf) 
Strona tytułowa pracy dyplomowej

Pobierz (.pdf) - orientacja pionowa
Pobierz (.doc) - orientacja pionowa

Pobierz (.pdf) - orientacja pozioma
Pobierz (.doc) - orientacja pozioma 

Nadruk na płytę CD

Pobierz (.pdf)- wzór nadruku

Studia stacjonarne
jednolite magisterskie

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia
niestacjonarne I stopnia

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia
niestacjonarne II stopnia

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz * Pobierz (.pdf)
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Pobierz (.pdf)

oświadczenie o zapoznaniu się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania kierunek architektura wnętrz

Pobierz (.pdf)

oświadczenie o zapoznaniu się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania kierunek wzornictwo

Pobierz (.pdf)

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia stacjonarne I stopnia
(formularz do wypełnienia w programie Adobe Reader DC)

Pobierz (.pdf)

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia stacjonarne II stopnia
(formularz do wypełnienia w programie Adobe Reader DC)
Pobierz(.pdf)
Strona tytułowa pracy licencjackiej
studia I stopnia kierunek Architektura wnętrz

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.doc)

Strona tytułowa pracy magisterskiej
studia I stopnia kierunek Wzornictwo

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.doc)

Strona tytułowa pracy magisterskiej
studia II stopnia kierunek Architektura wnętrz

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.doc)

Strona tytułowa pracy magisterskiej
studia II stopnia kierunek Wzornictwo

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.doc)

Nadruk na płytę CD

WZORNICTWO
Studia stacjonarne I stopnia - Licencjat

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.cdr)

WZORNICTWO
Studia stacjonarne II stopnia - Magisterskie

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.cdr)

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia stacjonarne I stopnia - Licencjat


Pobierz (.pdf)

Pobierz (.cdr)

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia stacjonarne II stopnia - Magisterskie


Pobierz (.pdf)

Pobierz (.cdr)

Deklaracja pracy dyplomowej licencjackiej w specjalności

Pobierz (.pdf)

Deklaracja pracy dyplomowej magisterskiej w specjalności
Pobierz (.pdf)
Wytyczne do pracy licencjackiej oraz do plansz
Pobierz (.zip)
Wytyczne do pracy mgr oraz do plansz
Pobierz (.zip)
Wydział Sztuk Wizualnych *
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Pobierz (.pdf)

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania

Pobierz (.pdf)

Strona tytułowa

Pobierz (.doc)

Pobierz (.pdf)


Tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia przez Radę Wydziału

Pobierz (.pdf)
 
Nadruk na płytę

Pobierz (.pdf)
 
Standardy pracy teoretycznej licencjackiej i magisterskiej

Pobierz (.pdf)
Wydział Malarstwa i Rysunku
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych


Pobierz
(.pdf)

Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych studiów stacjonarnych I stopnia

Pobierz (.pdf) 

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania dla studiów stacjonarnych I stopnia Pobierz  (.pdf)
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych studiów stacjonarnych II stopnia

Pobierz (.pdf)

Oświadczenie dotyczące zapoznania się Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania dla studiów stacjonarnych II stopnia

Pobierz (.pdf)

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Pobierz (.doc)

Tematy pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału

Pobierz (.pdf)
Pobierz
(.doc)

Nadruk na płytę

Pobierz (.ai)

Pobierz (.cdr)

Wyciąg z Regulaminu studiów - Rozdział XV - Ukończenie studiów - pobierz (.pdf)