Artykuły

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 26.7 KB

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Jerzy Ginalski. W latach 1995-2003 Pracował w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Był założycielem i kierownikiem Pracowni Rozwoju Nowego Produktu Wydziału Form Przemysłowych, a także Katedry Wzornictwa Wydziału Form Przemysłowych.

Prof. Ginalski był wybitnym projektantem, pedagogiem i organizatorem kształcenia projektantów wzornictwa, autorem programów badawczych, członkiem wielu organizacji, m.in.: Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Komisji Ergonomicznej PAN, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Wielokrotnie nagrodzony licznymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji, Srebrnym Medalem Gloria Artis. Cześć jego pamięci.

do góry
Poprzednia wersja strony ASP