Artykuły

  • plakat.jpg
    Filename: plakat.jpg
    Size: 251.39 KB
  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 101.86 KB

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Natężenie Formy”, który odbędzie się 5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 15.15 w Galerii Pod Napięciem (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 18/22 budynek a10). Zaprezentowane będą prace studentów z Pracowni Modelowania Procesów Użytkowych na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Kierownikiem pracowni jest dr Rafał Dobruchowski.

 

Ekspozycja będzie czynna do 21 marca 2019 r.

galeriapodnapieciem.asp.lodz.pl


facebook.com


***

Pracownia Modelowania Procesów Użytkowych umieszczona jest w strukturze Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz w Katedrze Wzornictwa.
Koncepcja pracowni opiera się na stopniowym wprowadzaniu do oferty programowej modułów kursowych możliwych do wpisania w treści programowe na poziomie studiów licencjackich. Obszar zagadnień Pracowni to projektowania procesów użytkowych na podstawie metod twórczego koncypowania i materializowania ich w postaci układów funkcjonalnych. W ten sposób człowiek i analiza jego relacji z otoczeniem stają się osią kształcenia. Odpowiedzi na stawiane problemy mają być udzielane poprzez wzornictwo i nakierowane są na dostrzeganie i rozwiązywanie szeroko rozumianych sprzeczności pojawiające się w relacji człowiek-środowisko wynikające z konieczności eksploatacji zasobów naturalnych. Projektowanie opakowań stanowi ważny element w dydaktyce dzięki któremu studenci mają możliwość kształcenia się w obszarze wyrażania ekspresji twórczej nakierowanej na kształtowanie zachowań użytkownika tzw. "projektowanie doświadczeń”. Na kształt treści programowych wpływ ma nurt (Do It Yourself) czyli „Zrób to sam” rozumiany na poziomie profesjonalnego wykorzystania możliwości kolejnej fali rewolucji przemysłowej przybliżającej środki produkcji (potanienie możliwości wytwarzania zindywidualizowanych dóbr materialnych w technologii druku 3D czy też ploterów do cięcia 2D) do projektanta oraz koncepcje oparte o zjawisko nazwane „projektowaniem zrównoważonym”. Ważną rolę w istnieniu pracowni pełni możliwość włączenia w cykl dydaktyczny szybkiego otrzymywania modeli poglądowych na poszczególnych etapach realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem zaplecza technologicznego jakim dysponuje Wydział i Uczelnia.

dr Rafał Dobruchowski

do góry
Poprzednia wersja strony ASP