0

Uchwała nr 212/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.04.2020 r. w sprawie: wzoru dyplomów

Informacje ogólne:

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 29.04.2020 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 10.05.2020 r.

Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo

Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: 30.04.2022 r.

Uchwała nr 212/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.04.2020 r. w sprawie: wzoru dyplomów


Wzory dyplomów:

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia

Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich

do góry