Plany zajęć

0

Stacjonarne studia I stopnia

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

Prosimy na bieżąco śledzić pojawiające się na stronie internetowej uczelni informacje, gdyż plany zajęć mogą ulegać zmianom w każdym momencie. 

do góry