Klauzule informacyjne dot. ochrony danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO ( Dz. U. UE . L. 2016.119. ) Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:
  • art.6 ust.1 pkt.c RODO ,
  • art.22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( T.j. Dz.U. z 2018, poz. 108 ze zm.)
  Zasady działania monitoringu wizyjnego określone zostały także w „Regulaminie monitoringu wizyjnego funkcjonującego w ASP” ( zwanym dalej „Regulaminem”)
 4. Dane przetwarzane są z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego składającego się z kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynków należących do Administratora oraz kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynków należących do Administratora zgodnie z wykazem zamieszczonym w § 5 pkt.5 Regulaminu , monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń oraz okablowania i oprogramowania. System monitoringu rejestruje i zapisuje wyłącznie dane w formie obrazu.
 5. Dane przetwarzane są w celu wspomagania kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i informacji oraz samej siedziby i mienia , a także zapobieganie incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w wykonywaniu monitoringu wizyjnego oraz organom publicznym w ramach i na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w § 5 pkt.5 Regulaminu, zróżnicowany w zależności od miejsca umieszczenia rejestratora , a następnie samoczynnie kasowane.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do dotyczących jej danych osobowych oraz , zgodnie z § 15 RODO, prawo uzyskania kopii danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego , tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do pobrania:

Regulamin monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Załącznik nr 1 do Regulaminu monitoringu wizyjnego

do góry