Klauzule informacyjne dot. ochrony danych osobowych

0

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 121.

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania usługi edukacyjnej na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 85 ) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2028 r. w sprawie studiów ( Dz.U., poz 1861 ze zm.)

 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (zwanej dalej umową) której stroną jest Pani/Pan oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z realizacją tej umowy a także w celu dokumentowania przebiegu studiów.

 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują Akademii systemy informatyczne. Dane mogą zostać także przekazane innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.

 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania studiów a następnie zostaną poddane archiwizacji zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce .

 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania.

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do zawarcia umowy edukacyjnej i jej realizacji.

do góry