Projekt POWR.03.05.00-00-Z210/17 ”Zintegrowany Program ASP w Łodzi”

1
  • power.jpg
    Filename: power.jpg
    Size: 31.09 KB

ue belka fundusze polska a1d7e

Projekt POWR.03.05.00-00-Z210/17 ”Zintegrowany Program ASP w Łodzi” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Całkowita wartość Projektu: 

2 424 403,55 zł

Kwota dofinansowania: 

2 351 737,71  zł

Wkład własny:

72 665,84 zł

Okres trwania projektu: 

01.03.2018 – 28.02.2022

Celem głównym projektu jest kompleksowy rozwój Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi poprzez podniesienie efektywności organizacji i zarządzania Uczelnią oraz podniesienie szerokiego spektrum kompetencji 221 osób (159K, 62M) w tym 60 pracowników dydaktycznych (29K, 31M), 55 pracowników administracji (48K, 7M), 6 osób kadry zarządzającej (3K, 3M) oraz 100 studentów (79K, 21M) do dnia 28.02.2022 r.

Aby osiągnąć ten cel zaplanowano następujące zadania:

  1. Kursy podnoszące kompetencje studentów
  2. Staże zawodowe dla studentów
  3. Podnoszenie kompetencji pracowników ASP 

Główne rezultaty: 1 uczelnia wdrożył zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia; 60 pracowników uczelni (29K, 31M) dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje dydaktyczne; 6 pracowników uczelni (3K, 3M) dzięki wsparciu z EFS podniosą swoje kompetencje zarządcze; 30% absolwentów uczelni spośród objętych wsparciem będzie kontynuować kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia; 100 osób (79K, 21M) podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS. 

Grupę docelową stanowią: 60 pracowników dydaktycznych (29K, 31M), 55 pracowników administracji (48K, 7M), 6 osób kadry zarządzającej (3K, 3M) oraz 100 studentów (79K, 21M) do dnia 28.02.2022 r.

do góry