O Konkursie

Konkurs PRIME STAGE to prezentacja najlepszych licencjackich prac dyplomowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, powstałych w danym roku akademickim.

Odbywający się od 2017 roku PRIME STAGE – zgodnie ze swoją nazwą – to pierwszy etap, pierwszy poważny krok na drodze artystycznej kariery naszych studentów. Powstał, aby umożliwić najmłodszym artystom i projektantom rywalizację o nagrody i wyróżnienia, ale również po to, aby przygotować ich do roli artystów funkcjonujących na wymagającym rynku sztuki. Pomysłodawczynią i inicjatorką organizacji konkursu była Rektor ASP w Łodzi, prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak.

Konkurs PRIME STAGE przebiega dwutorowo. Nominowani do udziału w konkursie dyplomanci większości kierunków i specjalności prezentują swoje prace na wystawie, która rokrocznie odbywa się w najbardziej prestiżowych przestrzeniach wystawienniczych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Przygotowanie ekspozycji stanowi dla uczestników ważne wyzwanie, spełniając cel edukacyjny – uczy aranżacji przyszłych autorskich wystaw. Zaprezentowane prace ocenia starannie dobrane jury, do którego zapraszane są wybitne osobistości ze świata sztuki i designu. Zadaniem Jury jest wyłonienie laureatów I, II i III miejsca.

Nieco inny charakter przyjmuje konkursowa rywalizacja w przypadku dyplomantów specjalności „projektowanie ubioru”, którzy w ramach konkursu PRIME STAGE prezentują swoje kolekcje podczas GALI "DEBIUTY". Wydarzenie to odsłania ich możliwości projektowe i warsztatowe przed szeroką publicznością, a przede wszystkim umożliwia poddanie kolekcji ocenie specjalistów z dziedziny ubioru. Nie bez znaczenia jest także sposób prezentacji dyplomowych kolekcji, które widzowie zgromadzeni w Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi oglądają podczas pokazu mody zrealizowanego w profesjonalnej oprawie audiowizualnej.

Konkursowi towarzyszy katalog, w którym prace prezentują wszyscy dyplomanci nominowani do udziału w wystawie i pokazie mody.

do góry