Wydarzenia

Biały poziomy prostokąt. Po lewo wpisano zielone koło z wielkim T, z prawej strony napis czarnym drukiem: KONFERENCJA TYGIEL
 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 43.58 KB

W imieniu organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL – zapraszamy do udziału w XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się w Lublinie, 24-27 marca 2022 r. w formie hybrydowej.

Konferencja TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

TYGIEL 2022 jest konferencją interdyscyplinarną i jej tematyka obejmuje prace naukowe z wielu dziedzin wiedzy:

 • obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • obszaru nauk przyrodniczych;
 • obszaru nauk ścisłych;
 • obszaru nauk technicznych;
 • obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 • obszaru nauk humanistycznych;
 • obszaru nauk społecznych;
 • obszaru sztuki.

Uczestnicy konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych gości honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

I tura rejestracji trwa do 21 października 2021 r.

Więcej informacji:

do góry