Przeniesienie z innej uczelni

Student może przenieść się do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, na taki sam lub pokrewny kierunek studiów.

Jak przenieść się do ASP w Łodzi?

Student, który chce przenieść się do Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z innej uczelni, powinien do 3 września 2021 r.

  • osobiście złożyć podanie w biurze obsługi studenta - dziekanacie kierunku, na który chciałby się przenieść

lub

  • wysłać podanie pocztą listem poleconym na adres uczelni:

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z innej uczelni można również przesłać w postaci skanu na adres poczty elektronicznej dziekanatu.

podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z innej uczelni

Dodatkowe informacje:

  1. Osoby zainteresowane przeniesieniem do ASP w Łodzi zobowiązane są do zapoznania się z warunkami przeniesienia określonymi w Regulaminie studiów ASP w Łodzi.
  2. Przeniesienie jest możliwe najwcześniej na drugi rok studiów.
  3. Przeniesienie nie jest możliwe w trakcie trwania semestru.
  4. Po porównaniu programów studiów obu uczelni mogą zostać wyznaczone, w ramach tzw. różnic programowych, dodatkowe przedmioty do zaliczenia w ciągu toku studiów. Sposób i termin uzupełnienia różnic programowych ustala kierunkowa Komisja ds. przeniesień.

Szczegółowych informacji na temat procedury przeniesienia z innej uczelni udziela biuro obsługi studenta - dziekanat.

Sprawdź dane kontaktowe do dziekanatu

do góry