Przeniesienie z innej uczelni

0

Student może przenieść się do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, na taki sam lub pokrewny kierunek studiów.

Jak przenieść się do ASP w Łodzi?

  • złożyć wniosek (wraz z załącznikami) w terminie do 3 września roku poprzedzającego rok akademicki, na który student ma zostać przyjęty w drodze przeniesienia
  • wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta  kierunku, na który ma nastąpić przeniesienie

lub

  • wysłać pocztą listem poleconym na adres uczelni:

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
Biuro Obsługi Studenta kierunku ........................................

Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z innej uczelni

Dodatkowe informacje:

  1. Osoby zainteresowane przeniesieniem do ASP w Łodzi zobowiązane są do zapoznania się z warunkami przeniesienia określonymi w Regulaminie Studiów ASP w Łodzi.
  2. Przeniesienie jest możliwe najwcześniej na drugi rok studiów.
  3. Przeniesienie nie jest możliwe w trakcie trwania semestru.
  4. Po porównaniu programów studiów obu uczelni mogą zostać wyznaczone, w ramach tzw. różnic programowych, dodatkowe przedmioty do zaliczenia w ciągu toku studiów. Sposób i termin uzupełnienia różnic programowych ustala kierunkowa Komisja ds. przeniesień.

Szczegółowych informacji na temat procedury przeniesienia z innej uczelni udziela biuro obsługi studenta – dziekanat.

Sprawdź dane kontaktowe do dziekanatu

do góry