Komunikaty COVID-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z komunikatem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi nr 13/2021 z dnia 1 października 2021 r. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, biblioteka) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Obowiązek ten podyktowany jest troską o zdrowie pracowników, studentów i innych osób przebywających na terenie Akademii.

Uprzejmie proszę o odpowiedzialne podejście do tego tematu i stosowanie się do zaleceń.

dr Przemysław Wachowski

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

do góry