Komunikaty COVID-19

Komunikat nr 12/2021
Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z dnia 6 września 2021 r.

W sprawie sposobu organizacji zajęć w roku akademickim 2021/22

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym ustaniem z dniem 1 października 2021 r. stanu ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 1 października 2021 r. planowane jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w siedzibie Akademii.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na prowadzenie wybranych zajęć w trybie zdalnym, pod warunkiem zapewnienia pełnej realizacji wszystkich zakładanych efektów uczenia się.

do góry