Indywidualizacja systemu osłony osobistej – VESTA

0

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest współrealizatorem projektu:
„Indywidualizacja systemu osłony osobistej”, akronim VESTA. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0085/18-00 z 29 stycznia 2019
realizowanego w ramach IV Osi POIR 2014-2020; Projekty Aplikacyjne.

Ten projekt ma na celu opracowanie zindywidualizowanej Damskiej Wielofunkcyjnej Kamizelki Balistycznej skrytego noszenia (System DWKB), stanowiącej kompatybilny, dopasowany do ciał użytkowniczek system przeznaczony do całorocznego użytkowania, dedykowany funkcjonariuszkom służb mundurowych. Pod względem funkcjonalności DWKB będzie jednolitym zestawem, umożliwiającym użytkowniczkom realizację zadań w różnych warunkach operacyjnych.

Wartość projektu: 3 423 191,94zł ; kwota dofinansowania: 2 576 485,57 zł.

Okres realizacji: 2019-2022.

Lider projektu: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

Partnerzy projektu:

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,
  • PSO MASKPOL,
  • MOTEX S.J.

 

do góry