Home

 • 001.jpg
  Filename: 001.jpg
  Size: 221.72 KB
 • 002.jpg
  Filename: 002.jpg
  Size: 249.27 KB
 • 003.jpg
  Filename: 003.jpg
  Size: 212.14 KB
 • 004.jpg
  Filename: 004.jpg
  Size: 256.75 KB
 • 005.jpg
  Filename: 005.jpg
  Size: 248.12 KB
 • 006.jpg
  Filename: 006.jpg
  Size: 242.36 KB
 • 007.jpg
  Filename: 007.jpg
  Size: 243.55 KB
 • 008.jpg
  Filename: 008.jpg
  Size: 282.82 KB
 • 009.jpg
  Filename: 009.jpg
  Size: 233.33 KB
 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 28.94 KB
 • plakat.jpg
  Filename: plakat.jpg
  Size: 47.8 KB

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "When Design Meets the Time.Zegary i kalendarze. Projekty inspirowane upływającym czasem", który odbędzie w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 15.15 w Galerii Pod Napięciem (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 18/22 budynek a10). Na wystawie prezentowane będą prace studentów studiów magisterskich powstałe na zajęciach Komunikacji Wizualnej na kierunku Architektura Wnętrz Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, pod opieką dr Beaty Wawrzeckiej. Ekspozycja będzie czynna do dnia 15 maja 2017 r.

Przedmiot Komunikacja Wizualna/Intermedia jest prowadzony od 2011 roku na Kierunku Architektury Wnętrz Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest to przedmiot obowiązkowy i ma na celu zaprezentowanie studentom Architektury Wnętrz współczesnego świata projektowania graficznego. W czasie zajęć z Komunikacji Wizualnej studenci nabywają wiedzę z zakresu grafiki projektowej, pomocnej w rozwiązywaniu zadań, z którymi młody architekt wnętrz będzie musiał się zmierzyć po zakończeniu studiów np., w czasie prezentacji swoich projektów klientom lub rozwijając własną działalność biznesową. Zajęcia realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń komputerowych. Zapoznanie i osiągnięcie biegłości w obsłudze graficznych programów komputerowych jest dodatkową wartością wyniesioną z zajęć.

Studenci mają możliwość przeniesienia swoich przestrzennych wizji na płaszczyznę dwuwymiarowego projektu, posługując się zupełnie dla nich nowymi możliwościami oferowanymi przez typografię, infografikę i kompozycję. Uczą się utrzymania jednolitej linii projektowej w różnych mediach, analizie danych i ich poprawnej, czytelnej wizualizacji graficznej, a także kompozycji elementów graficznych na określonych płaszczyznach. Poznają zasady dostosowania projektu graficznego do wymagań technicznych oraz poznają znaczenia grubości czcionek, stylów i interlinii w projektowaniu.

Oprócz zadań z obszaru grafiki drukowanej, studenci poznają świat grafiki internetowej z jej wszystkimi wymogami technicznymi. Jednym z elementów programu jest nauka tworzenia prezentacji i autoprezentacji służącej pozyskaniu klienta, ciekawym zaprezentowaniu projektu i osoby projektanta oraz nauka poprawnego zaprojektowania strony internetowej na przykładzie własnej strony - portfolio.

Część ćwiczeń obejmuje zagadnienia projektowe najczęściej spotykane na rynku polskim takie jak tworzenie identyfikacji wizualnej firm, w tym logotypu i księgi znaku, jak również folderów, plakatów i elementów reklamy przestrzennej.

Projekty studentów prezentowane na wystawie są efektem końcowym pierwszego ćwiczenia, realizowanego w ramach zajęć Komunikacji Wizualnej, mającego łagodnie wprowadzić studentów w świat projektowania graficznego. Ćwiczenie to jest silnie powiązane z przestrzenią, w której się specjalizują i czują swobodnie. W swoich projektach studenci musieli zmierzyć się z „czasem” raz przedstawionym wizualnie w formie kalendarza a raz w formie zegara.

Projektowane elementy przestrzenne swoim charakterem nawiązywać musiały do wnętrz wcześniej stworzonych przez autora. Do dyspozycji była dowolna liczba elementów, a także ich kolor, kształt i wielkość. Elementem obowiązkowym w obu wariantach ćwiczenia było użycie typografi w tym dobór odpowiedniej rodziny fontów, odpowiadających charakterowi projektu. Kształt projektowanego przedmiotu miał wyraźnie pokazać podziały danych zachodzące w kalendarzu, tj. podział na miesiące i dni, lub godziny, minuty i sekundy w przypadku zegarów.

Powstałe prace są nie tylko odbiciem stylów projektowych ich autorów, ale również wyrazem ich pomysłowości a czasem i przekory, w rozwiązywaniu zagadnień graficznych, stawianych przez samą formę kalendarza i zegara. Projektowane przedmioty musiały być estetycznie nie tylko interesującą formę, ale musiały spełniać również wymagania funkcjonalne. Zegar czy kalendarz jako przedmiot użytkowy musi być zrozumiały i możliwy do odczytania przez każdego odbiorcę bez dodatkowych wyjaśnień.

Zapraszam Państwa do obejrzenia wyników zabawy z „czasem” studentów Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

dr Beata Wawrzecka

www.galeriapodnapieciem.asp.lodz.pl

facebook.com

Więcej zdjęć z wernisażu znajduje się na: FLICKR.COM

do góry