Home

12 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 w Centrum Sztuki Galeria EL (ul. Kuśnierska 6, Elbląg) odbędzie się wernisaż wystawy “Borderlands” dr. hab Marka Domańskiego prof. ASP, kierownika Pracowni Obrazowania Fotograficznego. Uroczystemu otwarciu będzie towarzyszył wykład przygotowany przez socjologa Tomasza Ferenca. Ekspozycja będzie czynna do 11 czerwca 2018 r. Serdecznie zapraszamy!!

***

Autorami projektu są fotograf Marek Domański i socjolog Tomasz Ferenc. Artysta i naukowiec, korzystając z narzędzi i technik stosowanych w swoich dyscyplinach, przeprowadzili badania terenowe, w czasie których powstał zbiór fotografii oraz wywiadów. Celem projektu jest rejestracja i analiza zjawisk, procesów społecznych i zmian kulturowych zachodzących na obszarach europejskiego pogranicza. Impulsem do podjęcia tematu stał się kryzys migracyjny i związane z nim zmiany, które zaczęły zachodzić na europejskich granicach, a dokładniej na rubieżach Wspólnoty.

Na początku XXI wieku trwające od półwiecza procesy integracyjne w Europie zaczęły przynosić odczuwalne dla przeciętnego obywatela skutki, takie jak możliwość swobodnego przemieszczania się, osiedlania i pracy. Dawne, najeżone drutem kolczastym granice manifestowały się już tylko tablicami informacyjnymi ustawionymi przy autostradach. Odwieczny mit o zjednoczonej Europie zdawał się urzeczywistniać. Niestety polityczne wydarzenia poza granicami Europy i radykalizacja polityczna w ramach niektórych państw europejskich owocują regresem widocznym w postaci nowo ustawianych murów i ogrodzeń, których celem jest izolowanie obszarów i ludzi. Konsekwencją prowadzenia polityki sekurytyzacyjnej jest intensyfikacja ochrony granic i realizacja idei określanej jako „Forteca Europa”. Problemy wzajemnego niezrozumienia intencji komunikatów formułowanych przez osoby pochodzące z różnych obszarów kulturowych, widoczne są w formie konfliktów o których na bieżąco informują massmedia. W istocie obserwujemy zderzenie dwóch mitów dotyczących Europy: pierwszy z nich jest mitem kreowanym przez Europejczyków i przez aparat administracyjny UE, jest to mit jedności, solidarności, bezpieczeństwa, tolerancji. Z drugiej strony, przybysze docierający do Europy także przybywają z określonymi wyobrażeniami, które bliskie są myśleniu mitycznemu: Europa postrzegana jest jako kraina dostatku, rozwiniętych programów socjalnych oraz bezpieczeństwa.

Projekt powstawał w latach 2016-2018 a cześć zebranego materiału prezentowana jest na wystawie, w formie wydruków fotograficznych, oraz książki zatytułowanej „Frontier, enclave, island. Report from the European borders”.

do góry