Komunikaty – COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem w Łodzi od 17.10.2020 r. strefy czerwonej oraz Komunikatem Prezesa Rady Ministrów, na mocy którego szkoły wyższe i średnie w strefie czerwonej mają obowiązek prowadzenia zajęć w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych), informuję, że od 19.10.2020 r. wszystkie zajęcia teoretyczne oraz zajęcia wychowania fizycznego dla studentów ASP w Łodzi odbywać się będą w trybie zdalnym.

Informacje dotyczące zasad prowadzenia zajęć praktycznych zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni w dniu 19.10.2020 r., po zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2020 r.

Rektor
dr Przemysław Wachowski

Komunikat nr 3/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 października 2020 r.

do góry