Artykuły

Prowadzący:

dr hab. Piotr Kucharski, ad.
mgr inż. Piotr Kulbicki, instruktor

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia
jednolite studia magisterskie
niestacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

poniedziałek
piątek

Nr sali: 28

Charakterystyka:

Podstawowym zadaniem nauczania w pracowni jest zapoznanie studentów z programami służącymi do tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej.
Przygotowanie studenta do posługiwania się w zakresie warsztatu komputerowego różnorodnymi programami, co będzie w zależności od indywidualnych zainteresowań bazą potencjalnej aktywności twórczej, od prostej grafiki wektorowej do rozbudowanej multimedialnie czterowymiarowej przestrzeni. Tworzenie animowanego obrazu przestrzennego łączonego z dźwiękiem i efektami specjalnymi.
Poszukiwanie środków ekspresji właściwych warsztatowi komputerowemu.

W pracowni uczy się studentów posługiwania takimi programami jak: Photoshop, Ilustrator, Corel, InDesign, 3d StudioMax i Adobe Premiere.

do góry