Artykuły

Prowadzący:

dr hab. Krzysztof Rynkiewicz, ad.
mgr Michał Jankowski, instruktor

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

piątek (13.00-19.00)

Nr sali: 113 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Animacja płaska

Zajęcia dotyczą techniki, technologii, aspektów artystycznych i mają na celu:

  • Zdobycie umiejętności wyrażania własnych intencji poprzez ożywienie materii nieożywionej.
  • Zdobycie umiejętności budowania charakteru postaci poprzez ruch – kreacja aktorska.
  • Zdobycie umiejętności twórczego zastosowania komputera i specjalistycznych programów w całym procesie obróbki animacji. Zdobycie umiejętności kierowania zespołem twórczym animatorów.

Projektowanie przestrzeni wirtualnej

Zagadnienia, które składają się na pojęcie realizacji przestrzeni wirtualnej filmu animowanego, gry komputerowej, czy strony internetowej. Zagadnienia ściśle związane z formą plastyczną, ale też z całym zakresem działania na widza /ruch kamery, ruch wewnątrz kadrowy w tym ruch światła /.

  • Wiedza umożliwiająca porządkowanie, tworzenie i twórcze zastosowanie elementów plastycznych w ruchomym obrazie. Umiejętność ustalenia konwencji stylistycznej przestrzeni: 2D i 3D oraz sposobu jej prezentacji.
  • Nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania problemów artystycznych, technicznych i technologicznych.
do góry