Artykuły

Prowadzący:

mgr Agata Gorządek

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

poniedziałek
czwartek

Nr sali: 302 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Pracownia oferuje zajęcia związane z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu animacji przestrzennej. W programie znajdują się zajęcia z projektowania i wykonania lalki animacyjnej, scenografii oraz rekwizytów, ćwiczenia z animacji przestrzennej, realizacje krótkich ćwiczeń filmowych oraz omówienie podstawowych zagadnień związane z narracją. W ramach zajęć studenci mają dostęp do specjalistycznych warsztatów mechanicznych i stolarskich oraz wsparcie doświadczonych techników. Program obejmuje również projekcje filmowe i wykłady związane z historią animacji lalkowej oraz poszczególnymi zagadnieniami charakterystycznymi dla tej techniki.

do góry