Artykuły

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia
jednolite magisterskie

Pracownia czynna:

Czwartek 9.00-18.00

Nr sali: CPM sala Foto

Charakterystyka:

Międzywydziałowa Pracownia Fotografii i Mediów Cyfrowych jest pracownią dyplomującą. Działa w ramach Katedry Filmu, Scenografii i Mediów Cyfrowych. Pracownia ukierunkowana jest na „uruchomienie" aktywności twórczej studentów, nauki obserwacji analitycznej i języka wypowiedzi poprzez medium fotograficzne i filmowe.

Zajęcia mają charakter wykładów, konsultacji, korekt, dyskusji, pokazów dokumentacji, prezentacji zagadnień z obszaru sztuki współczesnej oraz zajęć w atelier. Bardzo istotny jest aktywny udział w zajęciach dodatkowych: warsztatach, plenerach, wystawach, projektach, aktywność w uczęszczaniu na wystawy fotograficzne, festiwale sztuki nowych mediów.

do góry