Artykuły

Serdecznie gratulujemy dr hab. Alicji Habisiak Matczak, prof. ASP, która zdobyła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Graficznym II International Mini Print Cantabria w Santander w Hiszpanii. Wzięło w nim udział 463 prac przysłanych przez 200 artystów z całego świata. Tematem konkursu było “Morze i latarnie morskie”. Każdy uczestnik mógł wysłać maksymalnie 3 prace o formacie nie przekraczającym 20x20cm, wykonane w dowolnych technikach graficznych. Nagrodzona praca to akwatinta z akwafortą pt. “In the Lighthouse – Descending”, o wymiarach 13x18cm, zrealizowana w 2019 roku.

Pierwsza edycja wystawy odbyła się w 2018 roku jako impreza towarzysząca Międzynarodowej Konferencji Impact – Encuentro 2018, również w tym roku udział w wystawie wzięli między innymi delegaci Impact z różnych krajów.

 

miniprintcantabria.es

facebook.com

do góry