Artykuły

Miło nam poinformować, że mgr Anita Osuch, współprowadząca Pracownię Fotografii – Relacje z Przestrzenią w Instytucie Fotografii i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura w sieci".

Wyróżniony projekt zakłada stworzenie strony internetowej POSTFOTOGRAFIA.PL, będącej bazą materiałów dotyczących polskiej fotografii współczesnej, z uwzględnieniem praktyk powołujących najnowsze technologie obrazowania. Celem zbudowania bazy jest zgromadzenie i wyselekcjonowanie materiałów dotyczących zagadnienia postfotografii. Cyklicznie upubliczniany i na bieżąco aktualizowany zbiór materiałów wizualnych i tekstowych, będzie przestrzenią do zapoznania się z najnowszymi projektami twórców, przestrzenią do dyskusji i nawiązywania współpracy.

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Więcej na temat programu stypendialnego

do góry