Artykuły

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Premiera RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora ASP nr 17/2020 z dnia 11.03.2020 r., w dniach: 12.03.2020 r. – 25.03.2020 r. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi będzie obiektem zamkniętym

Na terenie uczelni nie będą mogli przebywać w powyższym terminie pracownicy dydaktyczni ani studenci uczelni (nie będzie możliwości korzystania z pracowni i innych pomieszczeń uczelni).

Pracownicy administracji uczelni będą pracować w ramach dyżurów ustalonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Piotr Statucki
Kanclerz ASP

Do pobrania:

Komunikat Kanclerza

do góry