Projekt pn. “New CreATIVE trails” - akronim “Native”

logosy ue creative europe 1cd38   logosy native 30dbf

Program: Kreatywna Europa, komponent kultura

NUMER UMOWY – 607463-CREA-1-2019-SE-CULT-COOP1

Partnerzy:

Borås Stad (Leader), Comune di Prato, MODACC, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Budżet:

333,000 € (grant UE: 199.800 €)

Termin realizacji projektu:

01/01/2019 – 30/09/2021

Głównym celem projektu jest budowanie i rozwijanie specjalistycznych umiejętności w zakresie projektowania i potencjału projektantów oraz osób z sektora kreatywnego w celu ułatwienia integracji wiedzy z obszaru projektowania i kompetencji w dziedzinie mody.

Cele projektu:

  • Lepsze wykorzystanie kreatywności, projektowania i nowych technologii
  • Opracowywanie nowych i innowacyjnych produktów o wysokiej wartości dodanej i opłacalności
  • Aktualizacja wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego
  • Promocja dialogu międzykulturowego / międzypokoleniowego i lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej pomiędzy młodymi projektantami i osobami z sektora kreatywnego
  • Wzmocnienie umiejętności budowania kontaktów i komunikacji u młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego
  • Zwiększenie szansy na wejście na nowe rynki i poprawa pozycji rynkowej młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego
do góry