Artykuły

0
 • miniatura
  Filename: bank_miniatura.jpg
  Size: 47.91 KB

Bank Pekao S.A. dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, jest sponsorem blankietu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dla jej studentów. Legitymacja pełni również funkcje: karty debetowej MasterCard ELS do Konta Przekorzystnego oraz Migawki (elektronicznego biletu okresowego MPK Łódź Sp. z o.o.).

 Dzięki aktywacji funkcji płatniczej na legitymacji, z kartą tą można na terytorium Polski:

 • robić zakupy,
 • płacić w Internecie,
 • wypłacać gotówkę z bankomatów.

Funkcja płatnicza na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest nieaktywna w chwili wydania legitymacji. Aby ją aktywować należy założyć Konto Przekorzystne i zawrzeć aneks o kartę, a następnie aktywować MasterCard ELS używając PIN-u, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę z bankomatu.

bank 9907c

Otwórz Konto Przekorzystne dla Młodych i zyskaj do ukończenia 26 roku życia:


• 0 zł za prowadzenie konta,
• 0 zł za obsługę rewolucyjnej karty debetowej,
• 0 zł za krajowe polecenia przelewu w złotych przez usługę bankowości elektronicznej: Internet lub bankowość mobilną PeoPay, z wyjątkiem przelewów Express Elixir
• 0 zł za prowadzenie rachunków płatniczych w EUR, USD, CHF lub GBP (Eurokont walutowych),
• zniżki do 30% u partnerów programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub poleceniem przelewu z bankowości internetowej Pekao24.

Dowiedz się więcej >

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem - Sprawdź!

Z myślą o Tobie stworzyliśmy platformę OK, GO!, dzięki której:

 • masz dostęp do bazy wiedzy, w tym studium przypadków "Harvard Business Review Polska",
 • możesz korzystać z wiedzy Ekspertów Banku Pekao S.A.,
 • możesz wybrać 1 z 30 modułów szkoleniowych z 6 obszarów tematycznych: biznes i finanse,
 • efektywność osobista, marketing i sprzedaż, zarządzanie, przywództwo, strategia,
 • po zakończeniu szkolenia otrzymasz prestiżowy certyfikat ICAN Institute i Banku Pekao S.A., sygnowany marką "Harvard Business Review Polska",
 • masz 3-miesięczny dostęp do prenumeraty cyfrowej "Harvard Business Review Polska" – prestiżowego magazynu o zarządzaniu, przywództwie i biznesie.

Promocja obowiązuje do 31.12.2019 aby skorzystać z programu trzeba spełnić warunki określone w jego regulaminie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą następujący pracownicy uczelni:

· Beata Wróblewska 607 360 204
· Agnieszka Lasota 727 420 837

www.pekao.com.pl

image003 1082eimage004 4bffc

*Po ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne i kartę do tego konta będą pobierane na zasadach ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.
*Dotyczy przelewów zatwierdzanych a aplikacji Peopay. Opłatay za, wysłanie pojedynczego kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24.wynosi 0,20 zł
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.
do góry