Typ studiów:

stacjonarne I 
jednolite studia magisterskie

Charakterystyka:

Zagadnienia podejmowane w ramach pracowni, uwikłane w problemy związane z miejscem, formą, funkcją, konstrukcją, technologią i materiałem mają na celu kształtowanie aktywnej i świadomej postawy wobec narzuconych warunków projektowanej przestrzeni wnętrza, wynikających z nich ograniczeń, dla potrzeb rozwijania własnej, indywidualnej kreatywności. Realizowany proces kształcenia wymusza koniczność odnoszenia się do zastanych parametrów struktury wnętrza podkreślając zróżnicowane właściwości ich organizacji.

Zaprezentowane prace potwierdzają ciągłe zmagania z formą, jej budową i percepcją. Są one efektem wnikliwej analizy podstawowych kryteriów, prowadzącej w swym założeniu do konieczności wykształcenia nawyku dyscypliny i pokory w oparciu o pełną świadomość stosowanych zasad, podkreślając znaczenie wzajemnych związków i opozycji pomiędzy elementami projektowanej przestrzeni wnętrza. Proces projektowania wymaga zatem całkowitej harmonii wszystkich składowych takich, jak miejsce , forma, funkcja etc., które w połączeniu z osobistymi emocjami i wrażliwością stanowią optymalne wypełnienie i ochronę biologicznego rytmu człowieka - odbiorcy, zgodnie z jego właściwościami i oczekiwaniami. W tym kontekście samo poszukiwanie formy jest celem nadrzędnym, stanowiąc proces ciągły i nieskończony, gdzie wiedza teoretyczna jest tylko narzędziem, a metodą pełne skupienia, ciągłe wartościowanie świadomości estetycznej.

Asystent:

mgr Karolina Zaborska

Typ studiów:

stacjonarne I i II stopnia

Pracownia czynna:

czwartki 8:15 – 20:15

Sala: 12, (ul. Wojska Polskiego 121)

Pracownia dyplomująca, do wyboru dla studentów I i II stopnia Katedry Architektury Wnętrz oraz dla studentów innych Katedr i Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Motto:
Leonardo da Vinci: „Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym” –„Tutto è legato a tutto”.

Program Pracowni odzwierciedla interdyscyplinarny i intermedialny charakter współczesnej sztuki. Proponuje studentom - przyszłym artystom-projektantom tematykę ćwiczeń stymulującą wykraczanie poza ścisłe ramy dyscyplin artystycznych.

Program adresowany jest do studentów:

 • zainteresowanych łączeniem swojej wiedzy i doświadczeń z zakresu sztuk pięknych i projektowych, badaniem pogranicza tych tradycyjnych dziedzin, podejmowaniem tematów o charakterze interdyscyplinarnym;
 • poszukujących własnego języka wypowiedzi i innowacyjnych metod projektowania, dążących do realizacji niestandardowego, indywidualnego toku studiów;
 • pragnących włączyć się w dyskusję dotyczącą problemów społecznych, ekologicznych i kulturowych, aby podejmować wyzwania projektowe wynikające ze zmian zachodzących się we współczesnym świecie.

Podstawową zasadą kształcenia w Pracowni jest podmiotowe i indywidualne traktowanie studenta i jego pracy. Program modyfikowany jest w zależności od aktualnych wymagań: każdy student jest indywidualnością, a naszym celem jest dostrzeżenie jego predyspozycji i rozbudzanie motywacji.
Oczekujemy od niego kreatywności i inicjatywy, a nie powielania wzorców, choćby najlepszych. 
Bliska jest nam zasada Platona: „Akademia może być wszędzie”.

Proponujemy studentom różnorodne formy kształcenia poza pracownią, między innymi odbywające się cyklicznie Warsztaty Intermedialne „Ja, Tu i Teraz”, których zeszłoroczna, 9 edycja miała miejsce w Łodzi oraz czeskiej Pradze.

Sukcesy studentów Pracowni Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych:

 • Ludmiła Kaczmarek – nagroda Rektora ASP, wystawa prac studenckich „120 rocznica urodzin Władysława Strzemińskiego”, Łódź, listopad 2013
 • Karolina Zaborska – nagroda dodatkowa rektora ASP, nagroda Muzeum Miasta Łodzi oraz Galerii Manhattan za cykl kolaży na Konkursie im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne, ASP, Łódź, marzec 2014
 • Katarzyna Świstek – nagroda sponsorów za malarstwo/video na Konkursie im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne, ASP, Łódź, marzec 2014
 • Małgorzata Natkańska – Prime Time - wystawa najlepszych dyplomów ASP 2014, nagrodzony dyplom „Kurz, brud i trucizna” – wyróżnienie Honorowe Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, styczeń 2015
 • Sabina Świątkowska – wyróżnienie honorowe Rektora ASP, nagroda Miesięcznika Architektura Murator oraz nagroda firmy Polontex na Konkursie im. Władysława Strzemińskiego - Projekt, za Projekt budki dla jerzyków, marzec 2015
 • Adrianna Zagórska – nagroda sponsorów na Konkursie im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne, za film animowany „Ciało obce”, marzec 2015
 • Karolina Zaborska – nagroda Rektora ASP (nagroda główna), nagroda galerii Opus oraz Kwartalnika „Arterie” na Konkursie im. Wł. Strzemińskiego - Sztuki Piękne, za fotomontaż „Miasto murali”, marzec 2015
 • Wojciech Myrosznyczenko – nagroda sponsorów na Konkursie im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne, za cykl obrazów z metalu, marzec 2015
 • Karolina Zaborska – stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, czerwiec, 2015
 • Karolina Zaborska – finalistka konkursu „Talenty Trójki”, organizowanej przez Radiową Trójkę, Warszawa, czerwiec 2015
 • Sabina Świątkowska – prezentacja pracy „Łódzka Pamięć” podczas konferencji w Urzędzie Miasta z udziałem prezydent Łodzi – Hanną Zdanowską. Konferencja poświęcona została tematowi EXPO International Łódź 2022, Łódź, lipiec 2015
 • Karolina Zaborska – nagroda ZAiKS na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepsze Dyplomy 2015, Galeria Zbrojownia, Gdańsk, lipiec 2015
 • Katarzyna Świstek - udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, którego efektem było wydanie „Bałuckiego Słownika”, lipiec 2015, centrumdialogu.com
 • Sabina Świątkowska – prezentacja projektu budek lęgowych dla jerzyków na Łódź Design Festival, Łódź, październik 2015
 • Adrianna Zagórska – udział w wystawie najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Prime Time 2015, Łódź, styczeń 2016
 • Sabina Świątkowska – udział w wystawie najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Prime Time 2015, Łódź, styczeń 2016
 • Karolina Zaborska – Brązowy medal na wystawie najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Prime Time 2015, Łódź, styczeń 2016
 • Katarzyna Świstek – Złoty Medal na wystawie najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Prime Time 2015, Łódź, styczeń 2016
 • Bolesław Bień –wyróżnienie Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w 33. konkursie Strzemiński Sztuki Piękne za pracę „Nieskończoność”, 11 marca 2016
 • Roksana Bykowska, Marta Ciołkowska, Agata Dziuba, Eliza Gawrjołek - I Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Konkursie Hommage à Kobro 2016 za pracę pod tytułem "Piekarnia Kobro", kwiecień 2016
 • Jadwiga Mołoń - nagroda Łódzkiego Domu Kultury w 34. konkursie Strzemiński Sztuki Piękne za cykl kolaży „Niema tragedia”, 21 marca 2017, www.instagram.com

Więcej o Pracowni:
www.facebook.com/interdyscyplinarnedzialania/

Więcej o Warsztatach „Ja Tu i Teraz”:
www.facebook.com/jatuiteraz/

Relacja z wystawy prac studentów, uczestników Warsztatów Intermedialnych JA TU I TERAZ - 4 listopada 2015 r. w Laba Accademia di Belle Arti w Brescii we Włoszech:
vimeo.com/

Relacja z wernisażu prac powstałych w trakcie trwania 9. Międzynarodowych Warsztatów Intermedialnych Ja Tu i Teraz Łódź-Praga, Miejski Dualizm 2016:
vimeo.com

Film Katarzyny Świstek, wykonanego w ramach projektu „10,6 km”:
www.behance.net/

Film dyplomowy Adrianny Zagórskiej pt. „Napięcie, niepokój, lęk”:
www.youtube.com

 

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia
jednolite studia magisterskie

Pracownia czynna:

poniedziałek
wtorek

W przygotowaniu

do góry