Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Zamówienia publiczn...
Zamówienia publiczne
"Szkolenie z zakresu korzystania z platformy ePUAP." nr postępowania KBZ.261.21S.2018
Więcej…
 
Wydanie monografii w wersji elektronicznej wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.29.2018
Więcej…
 
Usługa druku katalogu wraz z dostawa na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.30.2018
Więcej…
 
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.27.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na szkolenie z zakresu kontroli zarządczej – KBZ.261.18S.2018.
Więcej…
 
“Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych” – KBZ.261.17S.2018.
Więcej…
 
“Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na szkolenie z zakresu nadzoru nad finansami publicznymi” – KBZ.261.16S.2018.
Więcej…
 
Przetarg nieograniczony na rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego (zwanego dalej ZSI bądź ERP) na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, postępowanie nr KBZ.261.23.2018.
Więcej…
 
Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.26.2018
Więcej…
 
Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.25.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na "Szkolenie z zakresu programu Z-brush”, nr postępowania KBZ.261.15S.2018.
Więcej…
 
Usługa druku kalendarza wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.24.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Postępowanie na koordynację i obsługę garderoby podczas wydarzenia ŁÓDŹ YOUNG FASHION”, postępowanie nr KBZ.261.14S.2018.
Więcej…
 
Usługa druku plakatów i folderów dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw. KBZ.261.6DK.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Dostarczenie, przygotowanie oraz wykonanie scenografii dla pokazów mody i wystaw organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych
Więcej…
 
Odnowienie ważności licencji i uaktualnienie oprogramowania na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.22.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Postępowanie na koordynację i obsługę garderoby podczas wydarzenia ŁÓDŹ YOUNG FASHION”.
Więcej…
 
Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.21.2018
Więcej…
 
Dostawa drukarki dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. nr postępowania KBZ.261.10DB.2018
Więcej…
 
Usługa druku fotografii na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw. KBZ.261.5DK.2018
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5