Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Zamówienia publiczn...
Zamówienia publiczne
“Druk katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”, nr KBZ.261.1.2019.
Więcej…
 
Wydanie publikacji w wersji elektronicznej wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.44.2018
Więcej…
 
Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.42.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Dozór i ochronę mienia budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”, KBZ.261.25S.2018.
Więcej…
 
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.41.2018
Więcej…
 
Dostawa tabletu i mikroskopu dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w podziale na zadania - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nr postępowania KBZ.261.14DB.2018
Więcej…
 
Usługa druku banerów wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.40.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na kurs języka hiszpańskiego dla pracownika dydaktycznego – KBZ.261.23S.2018
Więcej…
 
Dostawa komputera przenośnego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nr postępowania KBZ.261.13DB.2018
Więcej…
 
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.37.2018.
Więcej…
 
Usługa druku dokumentacji wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.36.2018.
Więcej…
 
Usługa druku wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.39.2018.
Więcej…
 
Dostawa zestawu do oglądania wirtualnej rzeczywistości wraz z adapterem do gogli VR dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
Więcej…
 
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.28.2018.
Więcej…
 
Przetarg nieograniczony na “Druk monografii wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”, postępowanie nr KBZ.261.38.2018.
Więcej…
 
Usługa druku plakatów i zakładek wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.34.2018

 

Więcej…
 
“Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na szkolenie z zakresu finansowania nauki – KBZ.261.24S.2018.”
Więcej…
 
Usługa druku wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.33.2018
Więcej…
 
“Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na szkolenie w zakresie programu Rhinoceros certyfikowany stopień I i II.
Więcej…
 
Dostawa nośników danych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. nr postępowania KBZ.261.11DB.2018
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7