Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Zamówienia publiczn...
Zamówienia publiczne
Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.21.2018
Więcej…
 
Dostawa drukarki dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. nr postępowania KBZ.261.10DB.2018
Więcej…
 
Usługa druku fotografii na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw. KBZ.261.5DK.2018
Więcej…
 
„Wynajem hali namiotowej wraz z montażem i wyposażeniem oraz wyposażenie multimedialne sali pokazowej wraz z elementami scenografii”
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Szkolenie z zakresu szkolnictwa wyższego”, postępowanie nr KBZ.261.9S.2018.
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Szkolenie z zakresu szkolnictwa wyższego”, postępowanie nr KBZ.261.10S.2018.
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Kurs językowy”
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Szkolenie z zakresu szkolnictwa wyższego”.
Więcej…
 
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, postępowanie nr KBZ.261.17.2018.
Więcej…
 
Przetarg nieograniczony na druk katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, postępowanie nr KBZ.261.18.2018.
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Szkolenie z tworzenia gier komputerowych”, postępowanie nr KBZ.261.6S.2018.
Więcej…
 
Usługa druku fotografii na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw. KBZ.261.4DK.2018
Więcej…
 
"Dostawa oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych" Numer postępowania KBZ.261.9DB.2018
Więcej…
 
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.16.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Szkolenie z zakresu programu Z-brush”, postępowanie nr KBZ.261.5S.2018.
Więcej…
 
"Dostawa oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych" Numer postępowania KBZ.261.8DB.2018
Więcej…
 
Dostawa narzędzi i materiałów na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Więcej…
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane na rok 2018
Więcej…
 
Wykonanie i dostawa okładek do świadectw ukończenia studiów podyplomowych na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.15.2018
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na “Usługę kursu języka angielskiego w formie wioski językowej”, postępowanie nr KBZ.261.4S.2018.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5