Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Zamówienia publiczn...
Zamówienia publiczne
Remont elewacji budynku głównego ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi. KBZ.261.24.2019
Więcej…
 
Odnowienie ważności licencji i zwiększenie ilości posiadanych licencji na oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi KBZ.261.26.2019
Więcej…
 
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. KBZ.261.11DB.2019
Więcej…
 
”Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi” nr postępowania KBZ.261.22.2019
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na „Zapewnienie modelek i modeli na pokaz mody”, nr KBZ.261.16S.2019.
Więcej…
 
"Usługa druku magnesów na samochód wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi" KBZ.261.20.2019
Więcej…
 
Usługa druku prac na wystawę na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w podziale na zadania - z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw. KBZ.261.2DK.2019
Więcej…
 
Dostawa oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. KBZ.261.10DB.2019
Więcej…
 
Usługa cateringowa” – postępowanie nr KBZ.261.14S.2019.
Więcej…
 
„Szkolenie MA Lighting 2 poziom podstawowy – grandMA2” postępowanie nr KBZ.261.15S.2019
Więcej…
 
Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w podziale na zadania - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. KBZ.261.9DB.2019
Więcej…
 
Usługa druku pocztówek wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi" KBZ.261.19.2019
Więcej…
 
Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w podziale na zadania - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. KBZ.261.8DB.2019
Więcej…
 
Dostawa oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w podziale na zadania - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. KBZ.261.7DB.2019
Więcej…
 
Usługa druku grafik na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw. KBZ.261.1DK.2019
Więcej…
 
Przetarg nieograniczony na „Usługę druku magazynu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”, nr postępowania KBZ.261.17.2019.
Więcej…
 
„Dostawa drukarki do koszulek dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.” Nr postępowania KBZ.261.6DB.2019
Więcej…
 
„Dostawa drukarek 3D dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w podziale na zadania - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.” Nr postępowania KBZ.261.5DB.2019
Więcej…
 
"Szkolenie w zakresie obsługi podestów ruchomych kategorii IP" postępowanie nr KBZ.261.13S.2019
Więcej…
 
„Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynku głównym ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi”, postępowanie nr KBZ.261.14.2019.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4