Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Jedynka

miniZapraszamy na otwarcie wystawy dr hab. Macieja Rawluka "Jedynka", który odbędzie się 14 lutego o godzinie 18.00 w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi. Wystawę można zwiedzać do 17 marca.***

"Jedynka" to projekt fotograficzny o byłej drodze krajowej nr 1, jednym z głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Droga ta funkcjonuje w świadomości użytkowników jako "Jedynka", jednak za sprawą wybudowanej autostrady A1 stała się DK91. Zmiana nazwy to najmniej istotny wpływ A1. Pokazuję zmiany jakie w krajobrazie kulturowym wywołują przemiany w infrastrukturze. Autostrada wywołała społeczne i ekonomiczne skutki w sąsiadujących rejonach. Te konsekwencje szczególnie widoczne są właśnie na dawnej "Jedynce". Autostrada wpływa na lokalne społeczności, zmniejsza ruch tranzytowy, powoduje upadek przydrożnych interesów. Odsunięcie od profitów jakie daje położenie na głównym szlaku komunikacyjnym wymusza zmiany. Dla mnie najbardziej interesujące są obszary poza dużymi miastami. W miastach droga jest tylko elementem całości. W terenie podmiejskim czy wiejskim droga ma inną kategorię, jest kręgosłupem, osią świata. Portretuję również ludzi pracujących przy / dzięki "Jedynce”. Celem projektu jest zanotowanie fragmentu współczesnego oblicza Polski.

Maciej Rawluk prowadzi Pracownię Dokumentu Fotograficznego w Katedrze Fotografii i Multimediów na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Plakat Rawluk2