Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Panny Madonny Hucułki

mini1Serdecznie zapraszamy do Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia im. Josafata Kobrynskiego (Kołomyja ul. Teatralna 25, Ukraina), gdzie 7 lutego 2019 r. o godz. 16:00 odbędzie się wernisaż prac dr hab. Doroty Sak, prof. ASP. Ekspozycja zatytułowana „Панни Мадонни Гуцулки” będzie czynna do 26 lutego 2019 r.


***

Wystawa Панни Мадонни Гуцулки. До джерел jest trzecią odsłoną cyklu Panny Madonny Hucułki na Ukrainie. Cykl realizowany jest od 2016 roku. Każda prezentacja stanowi nową, premierową całość. Kolejne obiekty wprowadzane do cyklu zmieniają jego konstrukcję i strukturę. Oscylując wokół tematu, skupiają się na innych źródłach inspiracji. Autorka wykorzystuje artefakty huculskiego dziedzictwa kulturowego, ale również tworzy oryginalne obiekty będące interpretacją stanów emocjonalnych zamkniętych w formach przeskalowanych sukni damskich.

plakat