Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
DyploMy 2018

miniSerdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy "DyploMy 2018", która odbędzie się w Galerii Yes przy ulicy Paderewskiego 7 w Poznaniu 24 stycznia 2019 r. o godzinie 19.00.


Przed otwarciem wystawy, w Instytucie Historii Sztuki UAM Poznań odbędzie się spotkanie młodych artystów i historyków sztuki, na którym zaprezentowane zostaną dzieła dyplomantów i referaty studentów profesora Piotra Korduby przygotowane specjalnie na to wydarzenie (24 stycznia 2019 r. o godzinie 14:00 w sali 118 Collegium Martineum przy ul. św. Marcin 78). Wystawa potrwa do 15 lutego 2019 r.

Katedra Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi to miejsce, w którym młodzi projektanci od 60 lat zgłębiają tajniki tworzenia autorskiej biżuterii. W tym czasie, pierwszy program dydaktyczny, którego podstawy opierały się na koncepcjach Władysława Strzemińskiego i Leny Kowalewicz-Wegner, ewoluował, ale jego zasadnicze założenia obecne są w pracowniach katedry do dzisiaj. Co roku, kilku lub kilkunastu absolwentów opuszcza mury Akademii realizując dyplomy, które stanowią podsumowanie tego etapu kształcenia i są sprawdzianem zdobytych umiejętności projektowych i warsztatowych. Na wystawie prezentowane są realizacje pochodzące z Pracowni Biżuterii, Pracowni Emalii i Pracowni Form Złotniczych. To biżuteria artystyczna, unikatowa, ale i ta tworzona z myślą o masowym odbiorcy. Całość stanowi przegląd dokonań młodych projektantów, którzy swymi realizacjami wyznaczają nowe kierunki rozwoju tej dziedziny sztuki i w kreatywny sposób interpretują wybrane tematy.

Uczestnicy wystawy:

Anna Dziekańska
Izabela Kędzior
Katarzyna Puchała
Weronika Skalska
Aleksandra Szulc
Klaudia Szwagiel
Wojciech Wałęsa
Martyna Woszczak

Komisarzami wystawy są dr Sergiusz Kuchczyński i dr Olga Podfilipska-Krysińska

FB dyploMY2018