Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Jednolity System Ant...
Jednolity System Antyplagiatowy

miniW dniu 8 stycznia 2018 r. o godz. 9.30 w auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla promotorów/opiekunów pisemnych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich z zakresu obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez przedstawiciela Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Na szkolenie zapraszamy nie tylko promotorów/opiekunów, ale wszystkich pedagogów zainteresowanych obsługą tego systemu, ponieważ z jego wykorzystaniem można weryfikować wszystkie prace tekstowe.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nakłada na uczelnie obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.