Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Wnioski na Zadania H...
Wnioski na Zadania Horyzontalne w 2019 roku

ASP logo miniOGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW PRZYZNAWANIA, WYKORZYSTYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA ZADANIA HORYZONTALNE

Zadania horyzontalne obejmują (kryteria):

 1. czynny udział w znaczącej konferencji naukowej z publikacją pokonferencyjną,
 2. czynny udział w znaczącym festiwalu, wystawie, targach bądź konkursie,
 3. wydanie znaczącej publikacji np. monografii.

Do pobrania:

 • Regulamin przyznawania, wykorzystywania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego – pobierz (.pdf)
 • Załącznik nr 2. Wniosek o wykorzystanie środków na zadanie horyzontalne – pobierz (.docx)
 • Załącznik nr 2.1 Opis zadania horyzontalnego zakwalifikowanego do realizacji na rok 2019 – pobierz (.docx)
 • Załącznik nr 2.2 Umowa na realizację zadania horyzontalnego – pobierz (.pdf)
 • Załącznik nr 2.3 Sprawozdanie końcowe z wykorzystania środków finansowych przyznawanych na zadanie horyzontalne – pobierz (.docx)

Harmonogram terminowy:

 • Ogłoszenie naboru wniosków 20.12.2018
 • Nabór wniosków: I tura do 18.01.2019; II tura do 15.05.2019 ; III tura do 15.10.2019
 • Ogłoszenie wyników 31.01.2019; 31.05.2019; 31.10.2019
 • Złożenie formularza opisu zakwalifikowanych zadań horyzontalnych 06.02.2019
 • Podpisanie umów - do dwóch tygodni od złożenia formularza opisu zakwalifikowanego do realizacji zadania horyzontalnego
 • Zakończenie finansowania zadań horyzontalnych nie później niż do 10.12.2019
 • Złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadania horyzontalnego - dwa tygodnie od zakończenia zadania nie później niż do 15.12.2019

Wszystkie dokumenty należy składać do Prorektoratu (pok. 507)