Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Wnioski na Projekty ...
Wnioski na Projekty Statutowe w 2019 roku

ASP logo miniOGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW PRZYZNAWANIA, WYKORZYSTYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA PROJEKTY STATUTOWE

Projekty statutowe obejmują (kryteria):

 1. badania naukowe, prace rozwojowe, działalność artystyczną ujęte w planie zadaniowym Uczelni - nowe lub kontynuowane,
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych, lub działalności artystycznej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nie przekraczającej 500 000 zł brutto,
 3. współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej,
 4. działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej, efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji.

Do pobrania:

 • Regulamin przyznawania, wykorzystywania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego – pobierz (.pdf)
 • Załącznik nr 1. Wniosek o wykorzystanie środków na projekt statutowy – pobierz (.docx)
 • Załącznik nr 1.1 Opis projektu statutowego zakwalifikowanego do realizacji na rok 2019 – pobierz (.docx)
 • Załącznik nr 1.2 Umowa na realizację projektu statutowego – pobierz (.pdf)
 • Załącznik nr 1.3 Sprawozdanie końcowe z wykorzystania środków finansowych przyznawanych na projekt statutowy – pobierz (.docx)

Harmonogram terminowy

 1. Ogłoszenie naboru wniosków 20.12.2018
 2. Zamknięcie naboru wniosków 18.01.2019
 3. Ogłoszenie wyników 31.01.2019
 4. Złożenie formularza opisu zakwalifikowanych projektów 06.02.2019
 5. Podpisanie umów do 07 -14.02.2019
 6. Audyt realizowanej pracy (merytoryczny i finansowy) 30.06.2019
 7. Zakończenie finansowania projektu 10.12.2019
 8. Złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu 15.12.2019

Wszystkie dokumenty należy składać do Prorektoratu (pok. 507)