Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Tomasz Matczak – graficzne poszukiwania

miniSerdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Tomasz Matczak – graficzne poszukiwania”, który odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w Filharmonii Łódzkiej (ul. Narutowicza 20/22, Łódź). Ekspozycję można oglądać do 20 stycznia 2019 roku.

Na wystawie zostaną zaprezentowane grafiki Tomasza Matczaka zrealizowane w różnych technikach druku płaskiego i druku cyfrowego.

Tematyką twórczości artysty jest naturalny pejzaż, jego zmienność i nastrojowość. Wszystkie prace to kompozycje barwne, drukowane z wielu matryc lub wykonane w autorskiej technice druku cyfrowego. Punktem wyjścia do utworów graficznych są szkice pastelowe oraz własne fotografie.

*****

Tomasz Matczak urodził się w 1977 roku w Łodzi. W latach 1997-2002 studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2003 roku zrealizował dyplom w Pracowni Technik Litograficznych prof. J. Grabowskiego oraz w Pracowni Fotografii i Technik Video prof. I. Pierzgalskiego. Od 2004 roku zatrudniony na macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta w Pracowni Technik Litograficznych prowadzonej przez prof. nadzw. Witolda Warzywodę. W 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Jest autorem 8 wystaw indywidualnych w Polsce, Holandii i Kanadzie oraz uczestnikiem ponad 80 wystaw grafiki artystycznej w Polsce i na świecie.

Realizuje badania nad rozszerzeniem możliwości druku płaskiego, m.in. nad wykorzystaniem płyt poliestrowych, nad zastosowaniem blach żelaznych w technice ferrografii oraz nad nietoksycznymi metodami tworzenia matryc litograficznych. Jest uczestnikiem licznych konferencji i sympozjów graficznych poświęconych drukowi płaskiemu, m.in. w Okręgowym Muzeum im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2015), na Uniwersytecie Rzeszowskim (2015 i 2016), na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2018). Prowadził także warsztaty graficzne jako wizytujący profesor w ramach programu Erasmus plus w Akademii w Orihuela w Hiszpanii (maj 2016) i na Accademia di Belle Arti di Foggia we Włoszech (maj 2017), a w czerwcu 2018 roku wyniki badań zaprezentował w Society of Northern Alberta Print-Artists (SNAP) w Edmonton w Kanadzie.

Od 2013 roku uczestniczy jako wykładowca w Letnich Międzynarodowych Kursach Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA organizowanych przez ASP w Łodzi, od 2016 roku prowadzi kurs pt. „Graficzna różnorodność. Druk wypukły, druk wklęsły i litografia”.

plakat

m! After the Wind, lithography, 40 x 70 cm, 2013 m! At Daybreak, lithography, polyester, 28 x 49,5 cm, 2014 m! At Dusk, lithography, polyester, 28 x 49,5 cm, 2014
m! Blizzard, lithography, 45 x 70 cm, 2014 m! Dnienie, druk cyfrowy, 68 x 100 cm, 2018 m! Fog, lithography, algraphy, 40 x 70 cm, 2014
m! Golden Afternoon, waterless lithography, 68 x 100 cm, 2017 m! Heat, lithography, polyester, 32 x 45 cm, 2014 m! Łącznie, druk cyfrowy, 68 x 100 cm, 2018
m! Opar, druk cyfrowy, 68 x 100 cm, 2018 m! The Abyss of Thought, digital print, 45 x 70 cm, 2017