Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Krzysztof Wawrzyniak. Malarstwo

minikw7 grudnia 2018 r. w Galeria ELart, Rynek Sztuki, Łódź, (ul. Wschodnia 69, wejście od ul. Narutowicza) o godz. 17:00 odbędzie się wernisaż wystawy “Krzysztof Wawrzyniak. Malarstwo”. Nigdy dotąd nieprezentowane obrazy olejne będzie można oglądać do 5 stycznia 2019 r. Serdecznie zapraszamy!


***

Krzysztof Wawrzyniak zajmował się rysunkiem i grafiką, tworząc rozbudowane cykle prac jak „Emigracje wewnętrzne”, „Czarne skrzynie” czy „Przedmioty codziennej kontemplacji”. Jako pedagog przez całe życie był związany z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie jako profesor prowadził Pracownię Technik Wklęsłodrukowych na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Twórca należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Drzeworytników XYLON oraz Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Uczestniczył w 18 wystawach indywidualnych i ponad 200 zbiorowych w kraju i za granicą oraz był laureatem wielu nagród dla artystów grafików.

Wielkim zaskoczeniem dla żony i przyjaciół artysty było odkrycie w jego pracowni obrazów olejnych – ekspresyjnie malowanych kompozycji abstrakcyjnych, na ogół w małych formatach. Dzieła te nigdy nie opuściły murów pracowni i nie były prezentowane w opracowaniach dotyczących twórczości artysty. Ich całkowita odmienność od znanych rysunków i grafik Wawrzyniaka nadaje nowy wyraz jego twórczości. Pokazuje bowiem dotychczas nieznany nurt poszukiwań kolorystycznych w połączeniu z silną ekspresją malarską, którego efektem jest kilkadziesiąt obrazów. Część z nich zostanie pokazana w Galerii ELart.

Wawrzyniak plakat2 maly