Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Wyniki Komisji Prime Stage 2018

ASP logo miniKomisja uczelniana konkursu najlepszych dyplomów licencjackich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – Prime Stage 2018 w składzie:

 • Rektor Akademii Sztuk Pięknych – prof. Jolanta Rudzka Habisiak
 • Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy – dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. nadzw.
 • Prorektor ds. Nauczania – prof. Mariusz Łukawski
 • Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru – dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzw.
 • z up. Dziekana Wydziału Grafiki i Malarstwa dr. hab. Piotra Karczewskiego, prof. nadzw. – dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. nadzw.
 • Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych – dr Przemysław Wachowski
 • Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz – dr inż. arch. Andrzej Wachowicz
 • Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych – dr Marcin Mielczarek

dokonała oceny dyplomowych prac studenckich nominowanych do konkursu i wystawy Prime Stage 2018. Decyzją komisji wszystkie nominowane prace prezentowane będą na wystawie, natomiast do udziału w konkursie zakwalifikowane zostały prace następujących studentów:

WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU

 1. Izabela Kędzior
 2. Kinga Kubiak
 3. Alicja Szczepańska
 4. Edyta Klaper
 5. Małgorzata Skolimowska

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA

 1. Marta Burda
 2. Anna Braun
 3. Agata Grabowska
 4. Magdalena Nadolna
 5. Alicja Bodzioch

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH

 1. Aleksandra Sadownik
 2. Katarzyna Słomiana
 3. Diana Szczotka

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. Julianna Gromadzka
 2. Weronika Cyrankiewicz
 3. Aleksandra Sowińska
 4. Marta Bednarczyk

WYDZIAŁ RZEŻBY I DZIAŁAŃ INTERAKTYWNYCH

 1. Irena Zieniewicz
 2. Maria Krasnodębska
 3. Zuzanna Morawska

Serdecznie gratulujemy!

UWAGA! Jedynie prace studentów zakwalifikowanych do konkursu Prime Stage 2018 prezentowane będą w katalogu konkursowym. Wystawa Prime Stage 2018 zrealizowana będzie w przestrzeniach wystawienniczych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zgodnie z poniższym harmonogramem:

02.01.2019 – transport prac na wystawę
03-06.01.2019 – montaż wystawy
07.01.2019 – posiedzenie Jury Konkursu
08.01.2019 – wernisaż wystawy
08-19.01.2019 – czas trwania wystawy
19-20.01.2019 – demontaż wystawy i odbiór prac
31.01.2019 – uroczystość wręczenia nagród laureatom