Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
MASCULLINEA

mini2Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „MASCULLINEA_ zbiór męskich historii o podłożu hobbystycznym”. Wernisaż wystawy odbędzie się 7 grudnia 2018 (piątek) o godz. 19.00 w Galerii Kobro (I piętro, budynek główny ASP w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121).

 

***

Zebrany w jedną całość zbiór utworów, tekstów, notatek różnych autorów, określany jest jako miscellanea. Zbiór ten zawierać może różne aspekty tematu dotyczące głównego motywu opracowania. W ujęciu zbioru prac będących wypowiedziami w obszarze sztuk wizualnych kilku prezentowanych w wystawie autorów, nazwa zmodyfikowana została dla dokładnego nakreślenia znaczenia pokazu. Tak więc miscellanea zastąpiona została mascullineą będącą zbiorem męskich historii. Określenie to zawiera dwa istotne aspekty wokół których zbudowany został zbiór prac prezentowanych w MASCULLINEI. Po pierwsze, jest to zbiór prac stworzonych przez mężczyzn. Dlaczego? bo zbieranie związane jest kolekcjonowaniem, a kolekcjonerstwo najczęściej odnosiło się do tej właśnie płci. Kolekcjonerstwo jest również nierozerwalnie związane z hobby. Kulturowy obraz mężczyzny mieści w sobie potrzebę oddawaniu się przyjemnościom ,do których na pewno należy hobby. Prezentowane w Galerii Kobro prace ,w sposób przewrotny z założenia mogą ukazywać prace twórców płci męskiej jako tzw. ,,hobbystów” których dokonania artystyczne odnoszą się do krytyki, absurdu i fascynacji wybranymi zjawiskami i faktami z rzeczywistości. Jest to zbiór czy raczej kolekcja pewnych historii które przełożone zostały na język wizualny. Wybór prac w MASCULLINEI w znacznym stopniu ukazuje zaangażowanie mężczyzn w wiele tematów, związanych z ich doświadczeniami, wspomnieniami i odniesieniami do tego co było. Po drugie, przeszłość jest płaszczyzną łączącą wszystkie prezentowane tu prace. Odniesienia do tego co było, stanowią zbiór wielu historii autorstwa dziewięciu artystów, których prace składają się na całość wystawy. Przeszłość jako istotny element ciągłości liniowej czasu, będąc częścią czasoprzestrzeni, zawiera w sobie wszystkie zdarzenia, historie, jakie już miały miejsce. Doświadczanie wspomnień związane jest z przechowywanymi w pamięci długotrwałej obrazami, odczuciami i przeżyciami zaistniałymi pod wpływem wydarzeń jakie miały miejsce. Do nieokreślonej wielkości zbioru doświadczeń , wspomnianych tu przeżyć i odniesień jakie usytuowane są w przeszłości , należą ludzie, zdarzenia, miejsca i.....rzeczy. Wydarzenia z przeszłości mające wpływ na czas późniejszy, dokładniej na teraźniejszość, odnoszą się tu w aspektach zdarzeń do postaci zarówno bliskich jak i obcych osób, miejsc i rzeczy.

W wystawie udział biorą:
Bogusław Bachorczyk, Stanisław Piotr Gajda, Paweł Hajncel, Bartek Jarmoliński, Piotr Kotlicki, Robert Kuśmirowski, Paweł Łyjak, Tomasz Matuszak, Karol Stolarek

Kurator: Bartek Jarmoliński

Wydarzenie na FB:
facebook.com

Serdecznie zapraszamy!

plakat

Projekt plakatu: Przemysław Hajek

Hannibal Lecter, paweł hajncel, 2018 Męska bizuteria, Bogusław Bachorczyk, 2011-2012 Myśliciel, Piotr Kotlicki
Pamiatka pierwszej komunii świetej,Paweł Łyjak Piękna i bestia, 2018,Bartek Jarmolinski Płynę, Piotr Gajda, 2017
Tomasz Matuszak